Škultétyho rečňovanky

Neanonymná celoslovenská literárna súťaž v tvorbe poézie a próy pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl, súťaží sa v troch vekových kategóriách.
Link na Oficiálnu stránku súťaže