Základné údaje

Oficiálny názov

Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava

Zaužívaný názov

Gamča

Typ

Osemročné gymnázium s rozšíreným vyučovaním matematiky a štvorročné gymnázium s rozšíreným vyučovaním matematiky a so všeobecným štúdiom. Obe s vyučovacím jazykom slovenským a dennou formou štúdia.

Kód školy

017337101

Kód a názov odboru

7902J gymnázium

IČO

17 337 101

DIČ

202 085 0205

Normatívne finančné prostriedky

(2017) € 934 055,-

Zriaďovateľ

 
Na základe zákona č. 416/2001 Z.z. je zriaďovateľom školy Bratislavský samosprávny kraj (BSK) , ktorý od roku 2009 vedie pán župan Ing. Pavol Frešo (SDKÚ-DS).

 

 

Komisia školstva, športu a mládeže BSK pre obdobie rokov 2013-17 má 9 členov:
– prof. PaedDr. René Bílik CSc. (OKS, predseda komisie)
– Peter Ágoston (SDKÚ-DS)
– Ing. Martin Berta (KDH)
– Mgr. DiS Juraj Kadnár (Most-Híd)
– PhDr. Gabriella Németh (SMK)
– PhDr. Alžbeta Ožvaldová (Most-Híd)
– Mgr. Lukáš Pokorný (KDH)
– Ing. Peter Šramko (KDH)
– RNDr. Martin Zaťovič (SDKÚ-DS)

Odbor školstva, mládeže a športu BSK vedie jeho riaditeľ pán Ing. Roman Csabay .

Zástupcovia zriaďovateľa v Rade školy sú župní poslanci Ing. Pavol Baxa (KDH), Mgr. Ondrej Dostál (OKS) a Ing. Pavol Galamboš (SDKÚ-DS).

Relevantné inštitúcie

Ostatné pridruženia

Prameň ilustrácii: internety-a-gamca.sk (1-10, 14), MŠ SR (11), NR SR (12), ŠŠI (13), ŠPÚ (14), NÚCEM (15), FMFI UK (16), ZfA (17), DSD (18), CELA (19), DofE (20), EEA (21), Erasmus+ (22), Riešky (23)