Ako podať prihlášku

Každý žiak a žiačka si môže podať dve prihlášky na štúdium na strednej škole – buď na dve stredné školy alebo na dva študijné programy na tej istej škole. Okrem toho si môže podať dve prihlášky na stredné školy vyžadujúce talentovú skúšku, o.i. naša Príma A, I. A a I. C.

Prihlášku na Gamču si podávate na vašej základnej škole, v termíne podľa triedy do ktorej sa hlásite – pre Prímu A, I. A a I. C je to do stredy 20. februára 2019; pre Prímu B a I. B do stredy 10. apríla 2019. Ešte existuje možnosť, že doručenie potvrdenej prihlášky nenecháte na ZŠ ale doručíte nám ju osobne alebo poštou, vtedy je termín posunutý o týždeň, teda do 28. februára resp. do 18. apríla 2019.

Samotnú prihlášku by ste mali dostať na vašej základnej škole, tu si môžete stiahnuť čistú kópiu. Prihlášku vyplníte nasledovne:

16. Kód školy: 017337101
17. Názov školy: Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
18. Kód odboru: 7902J01 (Príma A & I. A), 7902J (Príma B & I. B) alebo 7902J74 (I. C)
19. Názov odboru: gymnázium – matematika (Príma A & I. A), gymnázium (Príma B & I. B) alebo gymnázium – bilingválne štúdium (I. C)
20. Termín skúšky: 1 (Príma A, I. A & I. C) resp. 1 alebo 2 (Príma B & I. B)
21. Vyučovací jazyk: 200
22. Športová trieda: 0
23. Internát: 0

Gamča nemá svoj vlastný školský internát a preto musíte v bode 21 napísať hodnotu nula aj v prípade, že máte záujem o internát. V časti Praktické informácie – Ubytovanie si môžete prečítať o tom ako fungujeme s internátmi.

V prihláške je dôležité uviesť fungujúce telefonické a emailové kontakty, aby sme vás vedeli v prípade potreby kontaktovať.

Vaša základná škola nám následne vašu prihlášku zašle, my všetky prihlášky spracujeme a pozvánku na prijímačky môžete od nás očakávať najneskôr zákonných päť dní pred dňom prijímacích skúšok.

Približne 7 dní pred jej konaním vám príde email z adresy riaditelstvo@gamca.sk, v ktorom uvidíte vaše body za zvyšné kritéria (napr. olympiády, prospech) a budete tak mať možnosť skontrolovať si ich. Náš email žiaľ často končí aj vo vašom priečinku nevyžiadanej pošty (spam), čo ale nevieme ovplyvniť.

V prípade, že sa zo závažných dôvodov skúšok nebude môcť zúčastniť, je potrebné nás urýchlene kontaktovať.

Prijímačky 2019/20
Termíny procesu
Prijímačky 2019/20
Deň prijímačiek