Ako podať prihlášku

(* Informácie k prijímačkám pre školský rok 2019/20 zverejníme v decembri 2018)

Každý žiak a žiačka si môže podať dve prihlášky na štúdium na strednej škole – buď na dve stredné školy alebo na dva študijné programy na tej istej škole. Okrem toho si môže podať dve prihlášky na stredné školy vyžadujúce talentovú skúšku, o.i. naša Príma A alebo I.A.

Prihlášku na Gamču si podávate na vašej základnej škole podľa triedy do ktorej sa hlásite buď do utorka 20. februára 2018 alebo do utorka 10. apríla 2018 (viď Termíny procesu).

Samotnú prihlášku by ste mali dostať na vašej základnej škole, tu si môžete stiahnuť čistú kópiu. Prihlášku vyplníte nasledovne:

16. Kód školy: 017337101
17. Názov školy: Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
18. Kód odboru: 7902J01 (Príma A & I.A) alebo 7902J (Príma B & I.B)
19. Názov odboru: gymnázium – matematika (Príma A & I.A) alebo gymnázium (Príma B & I.B)
20. Termín skúšky: 1 (Príma A & I.A) resp. 1 alebo 2 (Príma B & I.B)
21. Vyučovací jazyk: 200
22. Športová trieda: 0
23. Internát: 0

Gamča nemá svoj vlastný školský internát a preto musíte v bode 21 napísať hodnotu nula aj v prípade, že máte záujem o internát. V časti Praktické informácie – Ubytovanie si môžete prečítať o tom ako fungujeme s internátmi.

V prihláške je dôležité uviesť fungujúce telefonické a emailové kontakty, aby sme vás vedeli v prípade potreby kontaktovať.

Vaša základná škola nám následne vašu prihlášku zašle, my všetky prihlášky spracujeme a pozvánku na prijímačky môžete od nás očakávať najneskôr zákonných päť dní pred dňom prijímacích skúšok. V prípade, že sa zo závažných dôvodov skúšok nebude môcť zúčastniť, je potrebné nás urýchlene kontaktovať.

Tí z vás, ktorí sa hlásite do I.B a v Testovaní 9 dosiahnete najmenej 90% bodov súčasne v oboch predmetoch, obdržíte rozhodnutie riaditeľky o prijatí ešte pred konaním prijímacích skúšok. (§ 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z.).

Prijímačky 2018/19
Termíny procesu
Prijímačky 2018/19
Deň prijímačiek