Ako podať prihlášku

Každý žiak a žiačka si môže podať dve prihlášky na štúdium na strednej škole – buď na dve stredné školy alebo na dva študijné programy na tej istej škole. Prihlášky na špeciálne školy (napr. konzervatórium) sa riešia samostatne.

Prihlášku na Gamču si podávate na vašej základnej škole do pondelka 10. apríla 2017 (viď Termíny procesu).

Samotnú prihlášku by ste mali dostať na vašej základnej škole, tu si môžete stiahnuť čistú kópiu. Prihlášku vyplníte nasledovne:

 
16. Kód školy: 017337101
17. Názov školy: Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
18. Kód odboru: 7902J
19. Názov odboru: gymnázium MAT (prímy a 1.A) alebo gymnázium VŠŠ (1.B a 1.C)
20. Termín skúšky: 1 alebo 2
21. Vyučovací jazyk: 200
22. Športová trieda: 0
23. Internát: 0

V prípade, že sa hlásite do 1.A (gymnázium MAT) a neskončíte medzi prijatými, vašu prihlášku resp. výsledok posunieme automaticky do zoznamov pre 1.B a 1.C (gymnázium VŠŠ; pozor – kritéria sa zvyknú líšiť od gymnázium MAT!) – tým pádom si k nám stačí podať prihlášku iba raz. A druhú možnosť podania prihlášky môžete využiť preistotu na inú školu.

Gamča nemá svoj vlastný školský internát a preto musíte v bode 21 napísať hodnotu nula aj v prípade, že máte záujem o internát. V časti Praktické informácie – Ubytovanie si môžete prečítať o tom ako fungujeme s internátmi.

V prihláške je dôležité uviesť fungujúce telefonické a emailové kontakty, aby sme vás vedeli v prípade potreby kontaktovať.

Vaša základná škola nám následne vašu prihlášku zašle, my všetky prihlášky spracujeme a pozvánku na prijímačky môžete od nás očakávať najneskôr zákonných päť dní pred dňom prijímacích skúšok. V prípade, že sa zo závažných dôvodov skúšok nebude môcť zúčastniť, je potrebné nás urýchlene kontaktovať.

Tí z vás, ktorí dosiahnete v Testovaní 9 najmenej 90% bodov súčasne v oboch predmetoch, obdržíte rozhodnutie riaditeľky o prijatí ešte pred konaním prijímacích skúšok. (§ 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z.).

Prijímačky 2017/18
Termíny procesu
Prijímačky 2017/18
Deň prijímačiek