Vysoká škola

Univerzita je ďalší a posledný krok…
Matematika
Informatika
Slovensko
Česká republika
Veľká Británia
Slovensko
Univerzita Komenského
Slovenská technická univerzita