Deň otvorených dverí

Termín:

17.11.2021

Forma:

prezenčne – pri prihlasovaní je potrebné zvoliť dĺžku študijného odboru o ktorý máte záujem.

Žiaci 5. ročníka volia 8 – ročné štúdium.

Žiaci 8. ročníka volia 5 – ročné štúdium.

Žiaci 9. ročníka volia 4 – ročné štúdium alebo 5 – ročné štúdium.

Poobedný termín bude aktuálny len v prípade naplnenosti dopoludňajších termínov.

Režim:

OTP

Vstup iba pre osoby s potvrdenou registráciou – vytlačený prihlasovací formulár + mail overenie odoslaného formuláru: https://forms.office.com/r/JgLjfwWKnk

Potvrdenie o bezpríznakovosti – link na priložený súbor (Súbor > Stiahnuť resp. File > Download).

Potvrdenia budú kontrolované pri vstupe do budovy školy.

Harmonogram:

1. skupina: 9.00 – 10.30 hod
2. skupina: 11.00 – 12.30 hod
3. skupina: 13.30 – 15.00 hod

Program:

1. skupina: 9.00 – 10.30 hod

8 – ročné štúdium
9.00 – 9.30 prezentácia všeobecná – vedenie školy
9.30 – 10.00 písanie skúšobných testov – matematika
10.00 – 10.30 prehliadka školy, voľné prezentácie učiteľov +OH

4 – ročné štúdium
9.00 – 9.30 písanie skúšobných testov – matematika
9.30 – 10.00 prehliadka školy, voľné prezentácie učiteľov +OH
10.00 – 10.30 prezentácia všeobecná – vedenie školy

5 – ročné štúdium
9.00 – 9.30 písanie skúšobných testov – anglický jazyk
9.30 – 10.00 prezentácia všeobecná – vedenie školy
10.00 – 10.30 písanie skúšobných testov – matematika

2. skupina: 11.00 – 12.30 hod

8 – ročné štúdium
11.00 – 11.30 prezentácia všeobecná – vedenie školy
11.30 – 12.00 písanie skúšobných testov – matematika
12.00 – 12.30 prehliadka školy, voľné prezentácie učiteľov +OH

4 – ročné štúdium
11.00 – 11.30 písanie skúšobných testov – matematika
11.30 – 12.00 prehliadka školy, voľné prezentácie učiteľov +OH
11.00 – 11.30 prezentácia všeobecná – vedenie školy

5 – ročné štúdium
11.00 – 11.30 písanie skúšobných testov – anglický jazyk
11.30 – 12.00 prezentácia všeobecná – vedenie školy
12.00 – 12.30 písanie skúšobných testov – matematika

3. skupina: 13.30 – 15.00 hod

8 – ročné štúdium
13.30 – 14.00 prezentácia všeobecná – vedenie školy
14.00 – 14.30 písanie skúšobných testov – matematika
14.30 – 15.00 prehliadka školy, voľné prezentácie učiteľov +OH

4 – ročné štúdium
13.30 – 14.00 písanie skúšobných testov – matematika
14.00 – 14.30 prehliadka školy, voľné prezentácie učiteľov +OH
14.30 – 15.00 prezentácia všeobecná – vedenie školy

5 – ročné štúdium
13.30 – 14.00 písanie skúšobných testov – anglický jazyk
14.00 – 14.30 prezentácia všeobecná – vedenie školy
14.30 – 15.00 písanie skúšobných testov – matematika

Tešíme sa na vás sedemnásteho!

Pozvánka na Facebooku

Neviete sa rozhodnúť?
Vox Gamča
Prijímačky
Otvárané triedy