Deň otvorených dverí

Vitajte na [virtuálnom) Dni otvorených dverí 2021

 
Milí žiaci, milí rodičia,

škola nie je len hra. Cesta za tajomstvom poznania si vyžaduje veľa vôle, úsilia a práce. Náš skúsený pedagogický zbor je tu práve na to, aby našim študentom túto cestu uľahčil.

Ponúkame vám kvalitnú výučbu matematiky, cudzích jazykov, humanitných aj prírodovedných predmetov, možnosť zúčastniť sa celoštátnych aj medzinárodných súťaží doma aj v zahraničí, exkurzií, výletov, športových a iných kultúrnych podujatí. Popri výučbe sa aj zabavíte počas našich tradičných aktivít, ktoré lákajú nových študentov a absolventi na ne nezabúdajú – Olympijské hry, Európa v škole, Starší mladším, Ázijský festival a iné.

Tešíme sa na vaše prihlášky!

Informácie o prijímaní na štúdium a najčastejšie kladené otázky
8-ročné štúdium 7902J 01 matematika – Príma A
4-ročné štúdium 7902J 01 matematika – I. A
4-ročné štúdium 7902J – I. B
5-ročné bilingválne štúdium 7902J 74 – I. C

Ukážky testov – všeobecné študijné predpoklady
typy úloh/testy* – klúč odpovedí

Ukážky testov – matematika
typy úloh
Príma A
I. A & I. Bkľúč odpovedí
I. C

Ukážky testov – slovenský jazyk a literatúra
I. B & I. Cklúč odpovedí

Ukážky testov – anglický jazyk
I. Ckľúč odpovedí

Dôležité termíny
Dôležité termíny

__

* Vždy v danom rozsahu ISCED 1 resp. ISCED 2 podľa triedy, do ktorej sa prijímacia skúška vykonáva.

V apríli budú zverejnené aj správne odpovede pre jednotlivé testy.

Neviete sa rozhodnúť?
Vox Gamča
Prijímačky 2021/22
Otvárané triedy