Deň otvorených dverí

Termín dňa otvorených dverí v školskom roku 2022/23 bude oznámený na tejto stránke v dostatočnom predstihu.

Neviete sa rozhodnúť?
Vox Gamča
Neviete sa rozhodnúť?
Vzorové testy