Otvárané triedy

Obsah stránky ešte nie je aktualizovaný pre prijímačky na školský rok 2023/24. Pracujeme na tom.

Neviete sa rozhodnúť?
Deň otvorených dverí
Prijímačky 2023/24
Kritéria prijatia