Otvárané triedy 2024

Počet otváraných tried spolu s počtom študentov nám bude pridelený do 30. novembra 2023. Následne tieto počty zverejníme na tejto stránke.

Školský rok 2023/24

Informácie k aktuálnym prijímačkam nájdete v časti Prijímačky ‚máj 2023‘.

Neviete sa rozhodnúť?
Deň otvorených dverí
Prijímačky ‚máj 2024‘
Kritéria prijatia