Otvárané triedy 2025

Otvárané triedy na školský rok 2025/2026 budú zverejnené v januári 2025.

Prijímačky v budúcnosti
Kritériá prijatia v budúcnosti