Štipendiá

Gamča je štátna škola a preto je štúdium u nás bezplatné.

Sociálne štipendium

Škola má uzavretú zmluvu s Ministerstvom školstva, aby študentkám a študentom bolo možné vyplácať sociálne štipendium, ktoré je zviazané s výškou životného minima a štúdijnými výsledkami dieťaťa. Vzhľadom na citlivu otázku, viac sa máte možnosť dozvedieť na zápise.

Vranie štipendium

Vranie štipendium je určené pre cezpoľné študentky a študentov 3. stupňa bývajúcich na internáte, ktoré pokrýva náklady internátneho života v čiastočnej až plnej výške, v závislosti od rodinnej finančnej situácie.

Spolu s prihláškou k nám si nezabudnite podať žiadosti o internáty, samotné štipendium riešime až po zápise.

Štipendium je poskytované v spolupráci s Gamča perpetua a neexistuje na neho právny nárok. Naším záujmom však je, aby ste u nás mohli bez problémov študovať, keď už sme vás prijali.

Ostatné štipendiá

Pracujeme na ďalších zdrojoch financovania štipendií, o ktorých vás budeme postupne informovať.

Ako postupovať po prijímačkách
Praktické informácie