Zbierka

Pravidelne alebo jednorázovo. Finančne, materiálne alebo cez 2% z daní. Každý váš príspevok pomôže spraviť Gamču ešte lepšou. Ďakujeme!

basic information - Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
 

Na čo finančne prispievať?

1) Štipendiá pre študentstvo zo sociálne slabšieho prostredia
“Aby skutočne najlepší/najtalentovanejší mladí ľudia mohli študovať na Gamči bez ohľadu na to z akého prostredia pochádzajú (t.j. vrátane rôznych súťaží či iných podujatí).”

 

2) Štipendiá pre profesorský zbor
“Aby profesori boli zaplatení ako sa na vysokoškolsky vzdelaných ľudí patrí a tak nemuseli riešiť druhé zamestnanie a tým pádom im bolo umožnené naplno sa venovať ich poslaniu.”

 

3) Vybavenie školy
“Aby vybavenie školy (priestory, zariadenie a spotrebný materiál) bolo na svetovej úrovni a tým umožnilo rozvíjať talenty študentstva.”

 

4) Prevádzka iniciatívy
Náklady na prevádzku iniciatívy Gamča perpetua. Zapojené Gamčáčky a Gamčáci pomáhajú bez nároku na honorár.
 
5) Olympijské hry Gamča
Sponzori olympiády sú nevyhnutnou súčasťou hier. Viac v časti OH Gamča.
 

Prečo finančne prispievať?

1) Slovenské školstvo je finančne poddimenzované
2) Školstvo (vzdelávanie) je dôležité pre budúcnosť Slovenska
3) Rodičia aj v dnešnom “bezplatnom” školstve majú náklady, ktoré sú život-obmedzujúce pre rodiny zo sociálne slabšieho prostredia
4) Gamča nám dala kvalitný (komparatívne ten najlepší) základ do života, z ktorého profitujeme aj dnes
5) Aj pre naše vlastné deti (dorastajúce, práve narodené či plánované) budeme chcieť kvalitný základ do života
6) Kamaráti, kolegovia či zamestnanci – koľkí sú z Gamče a človek s nimi „má hneď o čom“?

Ako finančne prispievať?

1) Platbou z účtu
IBAN: SK96 0200 0000 0035 2493 8255
SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol: 1, 2, 3, 4, 5 alebo nechať voľné
1 – študentské štipendiá
2 – profesorské štipendiá
3 – vybavenie školy
4 – náklady iniciatívy Gamča perpetua
5 – olympijské hry
voľné – zdroje budú použité podľa nutnosti
Správa pre prijímateľa: dobrovoľné – napr. “1998 4.B Ján Slovák” alebo “anonymne”

Pri vyšších finančných sumách preferujeme samostatnú darovaciu zmluvu – prosíme kontaktovať Gamča perpetua predom.
 

2) Platbou kartou
Túto možnosť spustíme v budúcnosti.
 
3) Platbou v hotovosti do pokladničky
Platbou v hotovosti do pokladničky je možné prispieť počas vybraných gamčáckych podujatí.
 
4) Platbou v hotovosti na náš účet
Rovnaké údaje a pravidlá ako pri bode 1) Platbou z účtu.
 

5)

2% z daní

RODIČIA
Obchodné meno (názov): Naše ZRPŠ
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 31770231
Sídlo: Grösslingová 18, 811 09 Bratislava

ABSOLVENTI
Obchodné meno (názov): Gamča perpetua
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 31744923
Sídlo: Grösslingová 18, 811 09 Bratislava

Na poukázanie 2% z daní za rok 2021 treba použiť tlačivá Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, ktoré si môžete stiahnuť tu – potvrdenie (DOCX) a vyhlásenie (PDF) resp. vyhlásenie online (žiaľ vám ich nevieme predvyplniť, lebo to typ súboru neumožňuje).

Poznámka: V zoznamoch prijímateľov dvoch percent z daní na stránkach rozhodni.sk a dvepercenta.sk nie sú uvedení všetci prijímatelia, ale len tí, ktorí tam majú profil a podobne. Na stránke Notárskej komory Slovenskej republiky nájdete oficiálny zoznam prijímateľov 2% za rok 2021, v ktorom sa náchádza ako Naše ZRPŠ tak aj Gamča perpetua.

Ďakujeme za vaše 2% pre Gamču!

 

6) Iným spôsobom
Nebránime sa ani zmluvám o reklamnej spolupráci či iným kontraktom, pokiaľ bude zachovaný filantropický duch pomoci.

Rovnako radi uvítame finančné produkty či nehnuteľný majetok (vlastníctvo či iba podiel z výnosov) alebo ak na Gamču budete pamätať vo svojom závete.

Pre tieto varianty prosíme kontaktovať Gamča perpetua predom.
 

7) Materiálne
Materiálna pomoc, to môžu byť tovary vybavenia (napr. výpočtová technika), spotreby (napr. kancelársky papier) či ďalšieho “predaja” (napr. darčeky do stánku či potraviny do jedálne).

Pre materiálnu pomoc prosíme kontaktovať Gamča perpetua predom.
 

8) Vatikánskou menou
Pre tých z nás, ktorý sú ešte na VŠ, teda bez príjmu – rozširovanie dobrého mena Gamče a dohadzovanie tých najtalentovanejších mladých ľudí na prijímačky sa tiež ráta!
 

Koľko finančne prispievať?

Akákoľvek suma je lepšia ako žiadna a zároveň pravidelná mesačná platba je lepšia ako jednorázová, samozrejme všetko podľa možnosti a vďačnosti každého z nás.

€10 mesačne je fajn suma na začiatok.

Ako sme už spomenuli na riadkoch vyššie, pri vyšších sumách (kumulatívnych € 5000 a viac za posledných 12 mesiacov) prosíme kontaktovať Gamča perpetua predom.

Kam pôjde moja finančná pomoc?

Vaša finančná pomoc bude použitá na účel (viď variabilný symbol platby), ktorý ste si zvolili. Následne bude transparentne vyúčtovaná.

Zbierka 2015/16: € 3 956,08
Zbierka 2016/17: € 5 980,00
Zbierka 2017/18: € 7 502,00
Zbierka 2018/19: € 30 754,10

Detaily

Zbierka Gamča perpetua je spôsob ako systematicky pomáhať Gamči. Občianske združenie je iba právna forma iniciatívy a konečnou prijímateľkou vašej pomoci je Gamča.

Právne údaje zbierky

Zbierka Gamča perpetua 2022/23 – zbierka na podporu školy je zbierka zapísaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v registri verejných zbierok pod číslom 000-2022-03326 dňa 27. júla 2022 na obdobie 1. augusta 2022 až 31. júla 2023. Organizátorom zbierky je občianske združenie Gamča perpetua a zodpovednými osobami sú štatutári združenia.

Naše poďakovanie

Za vaše príspevky na zbierku si môžete v Stánku vyberať darčeky ako prejav našej vďaky.

Priama webová adresa tejto stránky je www.gamca.sk/zbierka.

Dovetok pod čiarou: Cieľom zbierky nie je zväčšovať rozdiely medzi bohatými a chudobnými, či medzi viac a menej talentovanými. Práve naopak …

Primárne chceme umožniť talentovaným mladým ľudom, bez rozdielu z akého prostredia pochádzajú, aby cez Gamču rozvinuli svoj potenciál na maximum – či už v profesionálnom alebo osobnom živote. Sme presvedčení o dôležitosti vzdelania pre budúcnosť (Slovenska) a preto nechceme len nečinne čakať kým sa školstvo stane skutočnou prioritou Vlády SR a začne ho koncepčne zlepšovať.

Neplánujeme preplácať profesorský zbor, chceme im len umožniť vykonávať ich povolanie so cťou. Ak niekedy v budúcnosti príspevky zo Štátneho rozpočtu SR dovolia navýšiť platy zamestnancov školy na zmysluplnú úroveň, naše štipendiá pre profesorov sa utĺmia a zdroje sa presunú na ďalšie témy. Ak štátne financie dovolia vybavenie a prevádzku školy na potrebnej špičkovej úrovni, naše zdroje pre tento účel sa utĺmia a presunú zase ďalej. Potom máme ešte koncepčnú prácu na zlepšovaní vyučovania či samotného vzdelávania, talentovaných mladých ľudí zo sociálne slabšieho či nepodnetného prostredia, a tak ďalej, a tak ďalej.

Sekundárne chceme byť našou aktivitou (iniciatíva Gamča perpetua), za pomoci využitia najtalentovanjších mladých ľudí a najkvalitnejších profesorov (a tiež rodičov a absolventov), takým pokusným laboratóriom a inšpiráciou pre zvyšok krajiny. Chceme otestovať, ako pretaviť navýšenie finančných zdrojov do reálneho zvýšenia kvality, chceme načrtnúť či inšpirovať k zlepšeniam v jednotlivých predmetoch či medzi nimi, v samotnom vyučovaní, a tak ďalej.

Následne sa chceme so základnými zisteniami podeliť so zvyškom škôl (rovnako sa my radi inšpirujeme poznatkami z iných škôl) tak, aby nielen výberové gymnáziá, ale aj všetky školy mohli byť ešte lepšie a ich študenti a študentky boli lepšie pripravení na život. Zároveň chceme ukázať rodičom či komunitám (príp. firmám), že sa treba starať do vzdelávania svojich detí (v regióne) a tak začať so zlepšovaním slovenského školstva zospodu.