Technický prevádzkovateľ

Webové sídlo Gymnázia, Grösslingová 18, Bratislava je prevádzkované na „open source“ publikačnom systéme WordPress.

Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť Google LLC.