Deň prijímačiek

Detaily uverejníme v dostatočnom predstihu pred dňom prijímačiek.

  

Detaily uverejníme v dostatočnom predstihu pred dňom prijímačiek.

Detaily uverejníme v dostatočnom predstihu pred dňom prijímačiek.

Detaily uverejníme v dostatočnom predstihu pred dňom prijímačiek.

Prijímačky 2021/22
Ako podať prihlášku
Prijímačky 2021/22
Komunikácia a FAQ