Deň prijímačiek

Termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2018/19 na Gamču sú rozdielne podľa tried:
– 9. apríl 2018 pre Prímu A a I.A
– 14. alebo 17. máj 2018 pre Prímu B a I.B

Organizácia dňa prijímačiek je rovnaká v oboch termínoch pre Prímu B a I.B. Termín nemá vplyv na výsledok (šancu na prijatie).

Príma A

7:30 – otvorenie školy, dozor na chodbách vás odnaviguje do správnej triedy

8:00 – 8:10 organizačné pokyny

8:10 – 8:40 Matematika – Test A

8:40 – 8:50 prestávka

8:50 – 9:20 Matematika – Test B

9:20 – 9:30 prestávka

9:30 – 10:00 Test všeobecných študijných predpokladov

10:00 – školu opustia všetci žiaci a žiačky

Počas prijímacej skúšky do Prímy A sa môže používať modré alebo čierne pero, rysovacie potreby (pravítka – trojuholník a uhlomer, kružidlo). Zakázané sú kalkulačky (t.j. hardvér aj softvér) a tabuľky.

Príma B

Presný harmonogram sa určí čoskoro.

Počas prijímacej skúšky do Prímy B sa môže používať modré alebo čierne pero, rysovacie potreby (pravítka – trojuholník a uhlomer, kružidlo). Zakázané sú kalkulačky (t.j. hardvér aj softvér) a tabuľky.

I.A

9:30 – otvorenie školy, dozor na chodbách vás odnaviguje do správnej triedy

10:00 – 10:10 organizačné pokyny
10:10 – 10:55 Matematika – Test A
10:55 – 11:05 prestávka
11:05 – 11:55 Matematika – Test B
11:55 – 12:10 prestávka
12:10 – 12:55 Test všeobecných študijných predpokladov
12:55 – školu opustia všetci žiaci a žiačky

Počas prijímacej skúšky do I.A sa môže používať modré alebo čierne pero a rysovacie potreby. Iba pri časti A matematického testu je povolená aj kalkulačka. Zakázané sú tabuľky.

I.B

Presný harmonogram sa určí čoskoro.

Počas prijímacej skúšky do I.B sa môže používať modré alebo čierne pero, kalkulačky aj rysovacie potreby (trojuholník, uhlomer, kružidlo). Zakázané sú tabuľky.

V deň prijímacieho konania nie je potrebné, aby sa žiaci a žiačky prezúvali.

Malé občerstvenie si žiaci a žiačky prinesú (nie je nutnosť).

Rodičia musia po začiatku testov opustiť budovu školy. S deťmi sa stretnú až po skončení prijímacích testov.

Ak má žiak/žiačka mobil, musí ho mať v taške s vypnutým zvonením.

Prijímačky 2018/19
Ako podať prihlášku
Prijímačky 2018/19
Komunikácia a FAQ