Deň prijímačiek

Termín prijímacej skúšky do triedy Príma A je štvrtok 21. marec 2019. Pozvánka vám bude zaslaná 10 dní pred jej konaním.

Presný harmonogram prijímacej skúšky bude uverejnený tu v predstihu pred jej konaním.

Počas prijímacej skúšky do Prímy A sa môže používať modré alebo čierne pero, rysovacie potreby (pravítka – trojuholník a uhlomer, kružidlo). Zakázané sú kalkulačky (t.j. hardvér aj softvér) a tabuľky.

V deň prijímacieho konania nie je potrebné, aby sa žiaci a žiačky prezúvali.

Malé občerstvenie si žiaci a žiačky prinesú (nie je nutnosť).

Rodičia musia po začiatku testov opustiť budovu školy. S deťmi sa stretnú až po skončení prijímacích testov.

Ak má žiak/žiačka mobil, musí ho mať v taške s vypnutým zvonením.

Termín prijímacej skúšky do triedy Príma B je pondelok 13. alebo štvrtok 16. mája 2019.

Organizácia dňa prijímačiek je rovnaká v oboch termínoch. Termín nemá vplyv na výsledok (šancu na prijatie).

Presný harmonogram prijímacej skúšky bude uverejnený tu v predstihu pred jej konaním.

Počas prijímacej skúšky do Prímy B sa môže používať modré alebo čierne pero, rysovacie potreby (pravítka – trojuholník a uhlomer, kružidlo). Zakázané sú kalkulačky (t.j. hardvér aj softvér) a tabuľky.

V deň prijímacieho konania nie je potrebné, aby sa žiaci a žiačky prezúvali.

Malé občerstvenie si žiaci a žiačky prinesú (nie je nutnosť).

Rodičia musia po začiatku testov opustiť budovu školy. S deťmi sa stretnú až po skončení prijímacích testov.

Ak má žiak/žiačka mobil, musí ho mať v taške s vypnutým zvonením.

Termín prijímacej skúšky do triedy I. A je štvrtok 21. marec 2019. Pozvánka vám bude zaslaná 10 dní pred jej konaním.

Presný harmonogram prijímacej skúšky bude uverejnený tu v predstihu pred jej konaním.

Počas prijímacej skúšky do I. A sa môže používať modré alebo čierne pero a rysovacie potreby. Iba pri časti A matematického testu je povolená aj kalkulačka. Zakázané sú tabuľky.

V deň prijímacieho konania nie je potrebné, aby sa žiaci a žiačky prezúvali.

Malé občerstvenie si žiaci a žiačky prinesú (nie je nutnosť).

Rodičia musia po začiatku testov opustiť budovu školy. S deťmi sa stretnú až po skončení prijímacích testov.

Ak má žiak/žiačka mobil, musí ho mať v taške s vypnutým zvonením.

Termín prijímacej skúšky do triedy I. B je pondelok 13. alebo štvrtok 16. mája 2019.

Organizácia dňa prijímačiek je rovnaká v oboch termínoch. Termín nemá vplyv na výsledok (šancu na prijatie).

Presný harmonogram prijímacej skúšky bude uverejnený tu v predstihu pred ich konaním.

Počas prijímacej skúšky do I. B sa môže používať modré alebo čierne pero, kalkulačky aj rysovacie potreby (trojuholník, uhlomer, kružidlo). Zakázané sú tabuľky.

V deň prijímacieho konania nie je potrebné, aby sa žiaci a žiačky prezúvali.

Malé občerstvenie si žiaci a žiačky prinesú (nie je nutnosť).

Rodičia musia po začiatku testov opustiť budovu školy. S deťmi sa stretnú až po skončení prijímacích testov.

Ak má žiak/žiačka mobil, musí ho mať v taške s vypnutým zvonením.

Termín prijímacej skúšky do triedy I. C je piatok 22. marec 2019. Pozvánka vám bude zaslaná 10 dní pred jej konaním.

Presný harmonogram prijímacej skúšky bude uverejnený tu v predstihu pred jej konaním.

Počas prijímacej skúšky do I. C sa môže používať modré alebo čierne pero a rysovacie potreby (trojuholník, uhlomer, kružidlo). Zakázané sú kalkulačky a tabuľky.

V deň prijímacieho konania nie je potrebné, aby sa žiaci a žiačky prezúvali.

Malé občerstvenie si žiaci a žiačky prinesú (nie je nutnosť).

Rodičia musia po začiatku testov opustiť budovu školy. S deťmi sa stretnú až po skončení prijímacích testov.

Ak má žiak/žiačka mobil, musí ho mať v taške s vypnutým zvonením.

Prijímačky 2019/20
Ako podať prihlášku
Prijímačky 2019/20
Komunikácia a FAQ