Deň prijímačiek

(* Informácie k prijímačkám pre školský rok 2019/20 zverejníme v decembri 2018)

Termín prijímacej skúšky do triedy Príma A je pondelok 9. apríl 2018.

7:30 – otvorenie školy, dozor na chodbách vás odnaviguje do správnej triedy
8:00 – 8:10 organizačné pokyny
8:10 – 8:40 Matematika – Test A
8:40 – 8:50 prestávka
8:50 – 9:20 Matematika – Test B
9:20 – 9:30 prestávka
9:30 – 10:00 Test všeobecných študijných predpokladov
10:00 – školu opustia všetci žiaci a žiačky

Počas prijímacej skúšky do Prímy A sa môže používať modré alebo čierne pero, rysovacie potreby (pravítka – trojuholník a uhlomer, kružidlo). Zakázané sú kalkulačky (t.j. hardvér aj softvér) a tabuľky.

V deň prijímacieho konania nie je potrebné, aby sa žiaci a žiačky prezúvali.

Malé občerstvenie si žiaci a žiačky prinesú (nie je nutnosť).

Rodičia musia po začiatku testov opustiť budovu školy. S deťmi sa stretnú až po skončení prijímacích testov.

Ak má žiak/žiačka mobil, musí ho mať v taške s vypnutým zvonením.

(* Informácie k prijímačkám pre školský rok 2019/20 zverejníme v decembri 2018)

Termín prijímacej skúšky do triedy Príma B je pondelok 14. alebo štvrtok 17. mája 2018.

Organizácia dňa prijímačiek je rovnaká v oboch termínoch. Termín nemá vplyv na výsledok (šancu na prijatie).

7:30 – otvorenie školy, dozor na chodbách vás odnaviguje do správnej triedy
8:00 – 8:10 organizačné pokyny
8:10 – 8:40 Matematika – Test A
8:40 – 8:50 prestávka
8:50 – 9:20 Matematika – Test B
9:20 – 9:30 prestávka
9:30 – 10:00 Slovenský jazyk – Test
10:00 – školu opustia všetci žiaci a žiačky

Počas prijímacej skúšky do Prímy B sa môže používať modré alebo čierne pero, rysovacie potreby (pravítka – trojuholník a uhlomer, kružidlo). Zakázané sú kalkulačky (t.j. hardvér aj softvér) a tabuľky.

V deň prijímacieho konania nie je potrebné, aby sa žiaci a žiačky prezúvali.

Malé občerstvenie si žiaci a žiačky prinesú (nie je nutnosť).

Rodičia musia po začiatku testov opustiť budovu školy. S deťmi sa stretnú až po skončení prijímacích testov.

Ak má žiak/žiačka mobil, musí ho mať v taške s vypnutým zvonením.

(* Informácie k prijímačkám pre školský rok 2019/20 zverejníme v decembri 2018)

Termín prijímacej skúšky do triedy I.A je pondelok 9. apríl 2018.

9:30 – otvorenie školy, dozor na chodbách vás odnaviguje do správnej triedy

10:00 – 10:10 organizačné pokyny
10:10 – 10:55 Matematika – Test A
10:55 – 11:05 prestávka
11:05 – 11:55 Matematika – Test B
11:55 – 12:10 prestávka
12:10 – 12:55 Test všeobecných študijných predpokladov
12:55 – školu opustia všetci žiaci a žiačky

Počas prijímacej skúšky do I.A sa môže používať modré alebo čierne pero a rysovacie potreby. Iba pri časti A matematického testu je povolená aj kalkulačka. Zakázané sú tabuľky.

V deň prijímacieho konania nie je potrebné, aby sa žiaci a žiačky prezúvali.

Malé občerstvenie si žiaci a žiačky prinesú (nie je nutnosť).

Rodičia musia po začiatku testov opustiť budovu školy. S deťmi sa stretnú až po skončení prijímacích testov.

Ak má žiak/žiačka mobil, musí ho mať v taške s vypnutým zvonením.

(* Informácie k prijímačkám pre školský rok 2019/20 zverejníme v decembri 2018)

Termín prijímacej skúšky do triedy I.B je pondelok 14. alebo štvrtok 17. mája 2018.

Organizácia dňa prijímačiek je rovnaká v oboch termínoch. Termín nemá vplyv na výsledok (šancu na prijatie).

7:30 – otvorenie školy, dozor na chodbách vás odnaviguje do správnej triedy
8:00 – 8:10 organizačné pokyny
8:10 – 8:55 Matematika – Test
8:55 – 9:05 prestávka
9:05 – 9:50 Slovenský jazyk – Test
10:00 – školu opustia všetci žiaci a žiačky

Počas prijímacej skúšky do I.B sa môže používať modré alebo čierne pero, kalkulačky aj rysovacie potreby (trojuholník, uhlomer, kružidlo). Zakázané sú tabuľky.

V deň prijímacieho konania nie je potrebné, aby sa žiaci a žiačky prezúvali.

Malé občerstvenie si žiaci a žiačky prinesú (nie je nutnosť).

Rodičia musia po začiatku testov opustiť budovu školy. S deťmi sa stretnú až po skončení prijímacích testov.

Ak má žiak/žiačka mobil, musí ho mať v taške s vypnutým zvonením.

Prijímačky 2018/19
Ako podať prihlášku
Prijímačky 2018/19
Komunikácia a FAQ