Deň prijímačiek

Termín prijímacej skúšky do triedy Príma A je štvrtok 21. marec 2019.

7:30 – otvorenie školy, dozor na chodbách vás odnaviguje do správnej triedy
8:00 – 8:15 administrácia v triede
8:15 – 8:25 organizačné pokyny
8:25 – 9:05 Matematika – Test A
9:05 – 9:15 prestávka
9:15 – 9:20 organizačné pokyny
9:20 – 10:05 Matematika – Test B
10:05 – 10:15 prestávka
10:15 – 10:40 Test všeobecných študijných predpokladov
10:40 – školu opustia všetci žiaci a žiačky

Počas prijímacej skúšky do Prímy A sa môže používať modré alebo čierne pero, rysovacie potreby (pravítka – trojuholník a uhlomer, kružidlo). Zakázané sú kalkulačky (t.j. hardvér aj softvér) a tabuľky.

V deň prijímacieho konania nie je potrebné, aby sa žiaci a žiačky prezúvali.

Malé občerstvenie si žiaci a žiačky prinesú (nie je nutnosť).

Rodičia musia po začiatku testov opustiť budovu školy. S deťmi sa stretnú až po skončení prijímacích testov.

Ak má žiak/žiačka mobil, musí ho mať v taške s vypnutým zvonením.

Termín prijímacej skúšky do triedy Príma B je pondelok 13. alebo štvrtok 16. mája 2019.

Organizácia dňa prijímačiek je rovnaká v oboch termínoch. Termín nemá vplyv na výsledok (šancu na prijatie).

7:30 – otvorenie školy, dozor na chodbách vás odnaviguje do správnej triedy
8:00 – 8:15 administrácia v triede
8:15 – 8:25 organizačné pokyny
8:25 – 8:55 Matematika – Test A
8:55 – 9:05 prestávka
9:05 – 9:15 organizačné pokyny
9:15 – 9:45 Matematika – Test B
9:45 – 9:55 prestávka
9:55 – 10:00 organizačné pokyny
10:00 – 10:30 Test zo slovenského jazyka a literatúry
10:30 – školu opustia všetci žiaci a žiačky

Počas prijímacej skúšky do Prímy B sa môže používať modré alebo čierne pero, rysovacie potreby (pravítka – trojuholník a uhlomer, kružidlo). Zakázané sú kalkulačky (t.j. hardvér aj softvér) a tabuľky.

V deň prijímacieho konania nie je potrebné, aby sa žiaci a žiačky prezúvali.

Malé občerstvenie si žiaci a žiačky prinesú (nie je nutnosť).

Rodičia musia po začiatku testov opustiť budovu školy. S deťmi sa stretnú až po skončení prijímacích testov.

Ak má žiak/žiačka mobil, musí ho mať v taške s vypnutým zvonením.

Termín prijímacej skúšky do triedy I. A je štvrtok 21. marec 2019.

9:30 – otvorenie školy, dozor na chodbách vás odnaviguje do správnej triedy
10:00 – 10:15 administrácia v triede
10:15 – 10:25 organizačné pokyny
10:25 – 11:05 Matematika – Test A
11:05 – 11:15 prestávka
11:15 – 11:20 organizačné pokyny
11:20 – 12:05 Matematika – Test B
12:05 – 12:15 prestávka
12:15 – 12:40 Test všeobecných študijných predpokladov
12:40 – školu opustia všetci žiaci a žiačky

Počas prijímacej skúšky do I. A sa môže používať modré alebo čierne pero a rysovacie potreby. Iba pri časti A matematického testu je povolená aj kalkulačka. Zakázané sú tabuľky.

V deň prijímacieho konania nie je potrebné, aby sa žiaci a žiačky prezúvali.

Malé občerstvenie si žiaci a žiačky prinesú (nie je nutnosť).

Rodičia musia po začiatku testov opustiť budovu školy. S deťmi sa stretnú až po skončení prijímacích testov.

Ak má žiak/žiačka mobil, musí ho mať v taške s vypnutým zvonením.

Termín prijímacej skúšky do triedy I. B je pondelok 13. alebo štvrtok 16. mája 2019.

Organizácia dňa prijímačiek je rovnaká v oboch termínoch. Termín nemá vplyv na výsledok (šancu na prijatie).

7:30 – otvorenie školy, dozor na chodbách vás odnaviguje do správnej triedy
8:00 – 8:15 administrácia v triede
8:15 – 8:25 organizačné pokyny
8:25 – 9:10 Test z matematiky
9:10 – 9:20 prestávka
9:20 – 9:25 organizačné pokyny
9:25 – 10:10 Test zo slovenského jazyka a literatúry
10:20 – školu opustia všetci žiaci a žiačky

Počas prijímacej skúšky do I. B sa môže používať modré alebo čierne pero, kalkulačky aj rysovacie potreby (trojuholník, uhlomer, kružidlo). Zakázané sú tabuľky.

V deň prijímacieho konania nie je potrebné, aby sa žiaci a žiačky prezúvali.

Malé občerstvenie si žiaci a žiačky prinesú (nie je nutnosť).

Rodičia musia po začiatku testov opustiť budovu školy. S deťmi sa stretnú až po skončení prijímacích testov.

Ak má žiak/žiačka mobil, musí ho mať v taške s vypnutým zvonením.

Termín prijímacej skúšky do triedy I. C je piatok 22. marec 2019.

7:30 – otvorenie školy, dozor na chodbách vás odnaviguje do správnej triedy
8:00 – 8:15 administrácia v triede
8:15 – 8:25 organizačné pokyny
8:25 – 9:05 Test z anglického jazyka
9:05 – 9:15 prestávka
9:15 – 9:20 organizačné pokyny
9:20 – 10:05 Test z matematiky
10:05 – 10:15 prestávka
10:15 – 10:20 organizačné pokyny
10:20 – 10:40 Test zo slovenského jazyka a literatúry
10:40 – školu opustia všetci žiaci a žiačky

Počas prijímacej skúšky do I. C sa môže používať modré alebo čierne pero a rysovacie potreby (trojuholník, uhlomer, kružidlo). Zakázané sú kalkulačky a tabuľky.

V deň prijímacieho konania nie je potrebné, aby sa žiaci a žiačky prezúvali.

Malé občerstvenie si žiaci a žiačky prinesú (nie je nutnosť).

Rodičia musia po začiatku testov opustiť budovu školy. S deťmi sa stretnú až po skončení prijímacích testov.

Ak má žiak/žiačka mobil, musí ho mať v taške s vypnutým zvonením.

Prijímačky 2019/20
Ako podať prihlášku
Prijímačky 2019/20
Komunikácia a FAQ