Deň prijímačiek

Termín prijímacích skúšok pre školský rok 2017/18 na Gamču je rovnaký pre osemročné a štvorročné triedy – utorok 9. mája alebo štvrtok 11. mája 2017.

Organizácia dňa prijímačiek je rovnaká v oboch termínoch. Termín nemá vplyv na výsledok (šancu na prijatie).

Prímy

7:30 – otvorenie školy, dozor na chodbách vás odnaviguje do správnej triedy
8:00 – 8:10 organizačné pokyny
8:10 – 8:40 Matematika – Test A
8:40 – 8:50 prestávka
8:50 – 9:20 Matematika – Test B
9:20 – 9:30 prestávka
9:30 – 10:00 Slovenský jazyk
10:00 – školu opustia všetci žiaci a žiačky

Počas prijímacej skúšky do prím sa môže používať modré alebo čierne pero, rysovacie potreby (pravítka – trojuholník a uhlomer, kružidlo). Zakázané sú kalkulačky (t.j. hardvér aj softvér) a tabuľky.

Prvácke triedy

10:00 – otvorenie školy, dozor na chodbách vás odnaviguje do správnej triedy
10:15 – 10:25 organizačné pokyny
10:25 – 11:10 Matematika
11:10 – 11:20 prestávka
11:20 – 12:05 Slovenský jazyk
12:05 – školu opustia všetci žiaci a žiačky

Počas prijímacej skúšky do prváckych tried sa môže používať modré alebo čierne pero, kalkulačky a rysovacie potreby. Zakázané sú tabuľky.

V deň prijímacieho konania nie je potrebné, aby sa žiaci a žiačky prezúvali.

Malé občerstvenie si žiaci a žiačky prinesú (nie je nutnosť).

Rodičia musia o 8:00 (resp. 10:00) opustiť budovu školy. S deťmi sa stretnú až po skončení prijímacích testov o desiatej (resp. dvanástej) hodine.

Ak má žiak/žiačka mobil, musí ho mať v taške s vypnutým zvonením.

Prijímačky 2017/18
Ako podať prihlášku
Prijímačky 2017/18
Komunikácia a FAQ