Deň prijímačiek

Termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2018/19 na Gamču sú rozdielne podľa tried:
– 9. apríl 2018 pre Prímu A a I.A
– 14. alebo 17. máj 2018 pre Prímu B a I.B

Organizácia dňa prijímačiek je rovnaká v oboch termínoch pre Prímu B a I.B. Termín nemá vplyv na výsledok (šancu na prijatie).

Príma A

Začiatok o 8:00, presný harmonogram sa určí čoskoro.

Počas prijímacej skúšky do Prímy A sa môže používať modré alebo čierne pero, rysovacie potreby (pravítka – trojuholník a uhlomer, kružidlo). Zakázané sú kalkulačky (t.j. hardvér aj softvér) a tabuľky.

Príma B

Presný harmonogram sa určí čoskoro.

Počas prijímacej skúšky do Prímy B sa môže používať modré alebo čierne pero, rysovacie potreby (pravítka – trojuholník a uhlomer, kružidlo). Zakázané sú kalkulačky (t.j. hardvér aj softvér) a tabuľky.

I.A

Začiatok o 10:00, presný harmonogram sa určí čoskoro.

Počas prijímacej skúšky do I.A sa môže používať modré alebo čierne pero a rysovacie potreby. Iba pri časti A matematického testu je povolená aj kalkulačka. Zakázané sú tabuľky.

I.B

Presný harmonogram sa určí čoskoro.

Počas prijímacej skúšky do I.A sa môže používať modré alebo čierne pero. Povolené a zakázané veci sa určia čoskoro.

V deň prijímacieho konania nie je potrebné, aby sa žiaci a žiačky prezúvali.

Malé občerstvenie si žiaci a žiačky prinesú (nie je nutnosť).

Rodičia musia po začiatku testov opustiť budovu školy. S deťmi sa stretnú až po skončení prijímacích testov.

Ak má žiak/žiačka mobil, musí ho mať v taške s vypnutým zvonením.

Prijímačky 2018/19
Ako podať prihlášku
Prijímačky 2018/19
Komunikácia a FAQ