Nástenka

Curling bol ukážkový olympijský šport za október
Juniori absolútnymi víťazmi Fyzikálneho náboja 2019
IV. C a IV. D boli v septembri v CERN-e
Rodičko pre všetky triedy v pondelok 18. novembra o 17:30
Pozývame vás na 4. ročník Gamčáckeho plesu
Pozvánka na Absolventský vedomostný kvíz #4
Pozrite si sumárne video zo 6. a 7. týždňa olympiády
Dievčatá vyhrali okres v stolnom tenise
Pozrite si sumárne video z 5. týždňa olympiády
Ondrej a Jozef zo sveta s informatickým striebrom a bronzami
Ragby bolo ukážkový olympijský šport za september
Pozrite si sumárne video zo 4. týždňa olympiády
Imatrikulované sú už aj obe naše prímy
Veľké imatrikulácie v Babylone úspešne za nami
Úspešná účasť na premiérovom Župnom športovom dni
Matej s bronzom z Medzinárodnej matematickej olympiády
Pozrite si sumárne video z 2. a 3. týždňa olympiády
Chlapci vyhrali okres cezpoľného behu, dievčatá tretie
Dnes sme v Avione na Veľtrhu župných škôl
Starší mladším 2019 nám umožnilo vzdelávať sa netradičným spôsobom
Pozývame vás na Deň otvorených dverí 2020
Pozrite si sumárne video z 1. týždňa olympiády
OH Hodnota 2019 boli úspešne otvorené!
Po voľbách do vlády Študentskej rady (ŽŠR)
V lete sme boli znova na mládežníckom tábore v Šanghaji
V pondelok 16. septembra o 17:00 rodičko iba pre nové triedy
Študentská konferencia Starší mladším od stredy do piatku
V pondelok druhého začíname o 8:00

< Naspäť na úvodnú stránku

Medzi zoznamami článkov za jednotlivé školské roky sa prepínate na vrchu stránky kliknutím na príslušný školský rok.