Gamča perpetua

O iniciatíve

Gamča perpetua je iniciatíva absolventov a priateľov Gamče, ako systematicky pomáhať svojej škole. Inštitucionalizovali sme sa v roku 2014 a naším poslaním je dlhodobá starostlivosť o ducha Gamče.

Svoju činnosť vykonávame hlavne cez materiálnu (financie, materiál) a nemateriálnu (vedomosti) pomoc škole v spolupráci s profesorským zborom, študentstvom a rodičmi.

Pracujeme v duchu radšej pomaly ale systematicky, ako hurá spôsobom s veľkým počiatočným nadšením, ktoré za chvíľku opadne. Väčšina komunikácie prebieha osobne či emailom, postupne budeme dopĺňať aj túto webku.

Organizačným strednodobým cieľom je vytvoriť “radu starších”, t.j. 10-20 úspešných absolventiek a absolventov Gamče naprieč ročníkmi, ktorí budú počas svojho funkčného obdobia bdieť v štýle “rada absolventov/dozorná rada” nad duchom Gamče pre ďalšie generácie a hlavne pomáhať škole byť ešte lepšou.

Hospodárenie

Poznámka: Väčšina príjmov a výdavkov za roky 2014-16 je spojená s OH Gamča. Postupne sa zvyšuje podieľ výdavkov pre beh školy (štipendiá, vybavenie, spotrebný materiál).

Výťah z príjmov:
2% z daní 2014: € 347,74
Zbierka 2015/16: € 3 956,08
2% z daní 2015: € 5 241,44
Zbierka 2016/17: € 5 980,00
2% z daní 2016: € 13 231,56
Zbierka 2017/18: € 7 502,00
2% z daní 2017: € 13 758,49
Zbierka 2018/19: € 30 754,10
2% z daní 2018: € 15 037,16
Zbierka 2019/20: € 27 962,00
2% z daní 2019: € 5 960,88
Zbierka 2020/21: € 4102,00
2% z daní 2020: € 21 626,54
Zbierka 2021/22: € 706,51
2% z daní 2021: € 5 489,67

Výdaje:
Pripravujeme pre vás nový prehľadný zoznam výdajov.

Zbierka

Viac o verejnej zbierke sa dozviete v časti Zbierka.

Kontakt

Webová adresa iniciatívy je http://perpetua.gamca.sk, ktorou sa dostanete na túto stránku.

V prípade, že sa s nami chcete spojiť alebo rovno zapojiť, napíšte nám na perpetua@gamca.sk alebo nás kontaktujte napriamo ak sa už poznáme.

Štatutármi združenia sme – Maroš Noge (Oktáva 2014) a Rastislav Mikuláš (Oktáva 2002). Pri činnosti nám pomáhajú ďalší Gamčáci a Gamčáčky, každý podľa svojich schopností a hlavne profesie. Ďalšia pomoc vítaná!

Gamča perpetua, o.z.
Grösslingová 18
811 09 Bratislava

Občianske združenie bolo registrované dňa 7. novembra 1994 na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-10082. Pridelené Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 31744923. Pridelené Daňové identifikačné číslo (DIČ) je 2020856189.