Gamča perpetua

O iniciatíve

Gamča perpetua je iniciatíva absolventov a priateľov Gamče, ako systematicky pomáhať svojej škole. Inštitucionalizovali sme sa v roku 2014 a naším poslaním je dlhodobá starostlivosť o ducha Gamče.

Svoju činnosť vykonávame hlavne cez materiálnu (financie, materiál) a nemateriálnu (vedomosti) pomoc škole v spolupráci s profesorským zborom, študentstvom a rodičmi.

Pracujeme v duchu radšej pomaly ale systematicky, ako hurá spôsobom s veľkým počiatočným nadšením, ktoré za chvíľku opadne. Väčšina komunikácie prebieha osobne či emailom, postupne budeme dopĺňať aj túto webku.

Organizačným strednodobým cieľom je vytvoriť “radu starších”, t.j. 10-20 úspešných absolventiek a absolventov Gamče naprieč ročníkmi, ktorí budú počas svojho funkčného obdobia bdieť v štýle “rada absolventov/dozorná rada” nad duchom Gamče pre ďalšie generácie a hlavne pomáhať škole byť ešte lepšou.

Hospodárenie

Poznámka: Väčšina príjmov a výdavkov za roky 2014-16 je spojená s OH Gamča. Postupne sa zvyšuje podieľ výdavkov pre beh školy (štipendiá, vybavenie, spotrebný materiál).

2014

Príjmy (€)
Reklamné služby 2 000,00
Dary 1 000,00
Dotácie 500,00
Iné príjmy 2 000,00
= 5 500,00

Výdaje (€)
Služby 1 178,77
Spotrebný tovar 2 250,00
Bankové poplatky 65,45
Iné výdaje 2 000,00
= 5 494,22

Zostatok do ďalšieho roka 5,78 eur.

2015

Príjmy (€)
2 percentá 347,74
Dary 3 800,00
Zbierka 1710,00
Iné príjmy 80,00
= 5 937,74

Výdaje (€)
Služby 2 612,28
Spotrebný tovar 2 992,81
Bankové poplatky 104,91
= 5 710,00

Zostatok do ďalšieho roka 227,74 eur.

2016 (1. január – 31. júl; zmena finančného roku)

Príjmy (€)
2 percentá 4 447,82
Dary 2 400,00
Zbierka 2 976,00
Iné príjmy 3 238,35
= 13 062,17

Výdaje (€)
Štipendiá 1 226,00
Spotrebný tovar 3 766,15
Bankové výdaje 59,41
Iné výdaje 335,00
= 5 386,56

Zostatok do ďalšieho finančného roka 7 675,61 eur.

Výťah z príjmov:
2% z daní 2014: € 347,74
Zbierka 2015/16: € 3 956,08
2% z daní 2015: € 5 241,44

Zbierka

Viac o verejnej zbierke sa dozviete v časti Zbierka.

Kontakt

Webová adresa iniciatívy je http://perpetua.gamca.sk, ktorou sa dostanete na túto stránku.

V prípade, že sa s nami chcete spojiť alebo rovno zapojiť, napíšte nám na perpetua@gamca.sk alebo nás kontaktujte napriamo ak sa už poznáme.

Štatutármi združenia sme – Maroš Noge (Oktáva 2014) a Rastislav Mikuláš (Oktáva 2002). Pri činnosti nám pomáhajú ďalší Gamčáci a Gamčáčky, každý podľa svojich schopností a hlavne profesie. Ďalšia pomoc vítaná!

Gamča perpetua, o.z.
Grösslingová 18
811 09 Bratislava

Občianske združenie bolo registrované dňa 7. novembra 1994 na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-10082. Pridelené Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 31744923. Pridelené Daňové identifikačné číslo (DIČ) je 2020856189.

Prameň ilustrácii: internety-a-gamca.sk