Kontakt

Našou snahou je otvorená komunikácia so všetkými záujmovými skupinami.

Rodičov prosíme prípadné situácie v triede riešiť najskôr s triednym profesorom či profesorkou, ktorých máte možnosť nájsť v škole vždy v stredu pred prvou hodinou – triednickou. Preferovaný spôsob komunikácie s ostatnými profesormi a profesorkami nájdete na ich stránkach.

Úradné hodiny pre verejnosť

Počas letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť každú pracovnú stredu v čase 9:00 až 12:00.

Rozdielové skúšky a reparáty budú realizované v termíne 21. až 25. augusta 2017, pričom menovaní obdržia rozhodnutia priamo.

Pondelok 10:00 – 15:00
Streda 8:00 – 13:00

Uvedené úradné hodiny platia počas školského roka 2016/17 mimo prázdnin. Pri vstupe do budovy je potrebné sa zahlásiť na vrátnici.

Sekretariát školy, cez ktorý sa vchádza aj do riaditeľne, sa nachádza na prvom poschodí na konci pravého krídla nad telocvičňou – viď plánik.

Adresa

Grösslingová 18
811 09 Bratislava

48°14′ zemepisnej šírky
17°11′ zemepisnej dĺžky

Doprava do školy

Telefón

(02) 52 96 30 97

E-mail

riaditelstvo@gamca.sk
internety@gamca.sk (web & sociálne siete)

Informácie o voľných pozíciách nájdete v časti Voľné pozície.

Informácie nielen vrámci Zákona o slobodnom prístupe k informáciám nájdete v časti Zverejňovanie.

Informácie o možnostiach priehliadky a prenájmu našich priestorov nájdete na samostatnej podstránke.