Ochrana súkromia

Ako chránime vaše súkromie:

Cookies

Cookies (angl. sušienky) sú malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom zariadení pri návšteve tohto webového sídla za účelmi fungovania sídla a zlepšenia vášho užívateľského zážitku, pričom vaše zariadenie nepoškodzujú. Ukladajú sa primárne v súlade s nastavením vášho prehliadača. Obsahujú názov sídla, platnosť a preddefinovanú hodnotu.

Ich platnosť je buď jednorázová („session cookie“), kedy sa vymažú hneď po zatvorení prehliadača, alebo dlhodobá („permanent cookie“), kedy majú svoju dobu expirácie presahujúcu návštevu sídla ale zároveň je možné ich kedykoľvek vymazať.

Toto webové sídlo používa verzie funkčné (napr. zvolený jazyk) a analytické (napr. meranie návštevnosti), pričom druhá varianta je poskytovaná aj treťou stranou (t.j. Google Analytics).

Google Analytics: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Podrobnosti o a odhlásenie sa zo služby.

Vo všeobecnosti je spravovanie cookies možné cez nastavenie samotného priehliadača/zariadenia, cez nastavenie samotných služieb (viď odstavec vyššie) alebo cez služby tretích strán.

Toto vyhlásenie môže byť aktualizované aj bez upozornenia. Na tejto podstránke nájdete vždy aktuálne znenie. Táto verzia bola vydaná dňa 24. mája 2018.

Spracúvanie osobných údajov

Škola pri svojej činnosti spracúva osobné údaje a preto vám podľa §60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. tu na našom webovom sídle sprístupňujeme nasledovné informácie:

a) Naše identifikačné, štatutárne a kontaktné údaje

b) Zodpovednú osobu je možné kontaktovať na emailovej adrese zodpovednaosoba@gamca.sk

c) Účelom spracúvania osobných údajov je činnosť školy podľa príslušných zákonov a vyhlášok

d) Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; https://dataprotection.gov.sk ; statny.dozor@pdp.gov.sk

e) Dotknuté osoby majú právo na začatie konania ohľadom spracúvania ich osobných údajov podľa §100 predmetného zákona

f) Dotknuté osoby majú právo žiadať potvrdenie o prípadnom spracúvaní ich osobných údajov a následne na prístup k nim podľa §61 a ďalších predmetného zákona

Celé znenie predmetného zákona č. 18/2018 Z.z. .

Výkon činnosti zodpovednej osoby pre nás vykonáva spoločnosť osobnyudaj.sk, s.r.o. – náš profil