Knižnica

Gamčácka knižnica sa nachádza na 1. poschodí a je súčasťou kabinetu slovenského a anglického jazyka. Pre viac informácii kontaktujte PK SjL.

Knižnicu nemôžu využívať tretie osoby mimo Gamče.