Termíny procesu

Dni župných škôl (NC Avion, Bratislava)

piatok 20. januára 2017 medzi 9:00 a 17:00

Deň otvorených dverí na Gamči

pondelok 6. februára 2017

Podanie prihlášky

pondelok 10. apríla 2017 (na vašej ZŠ)
štvrtok 20. apríla 2017 (osobne na Gamči alebo pečiatka pošty)

Potvrdenia o predmetových olympiádach

štvrtok 27. apríla (iba prvácke triedy; detaily v kritériách)

Prijímacie skúšky

1. termín – utorok 9. mája 2017
2. termín – štvrtok 11. mája 2017

Vyzrozumenie o výsledku

streda 17. mája 2017 o 12:00

Zápis

streda 17. mája medzi 13:00 a 18:00, iba pre 3. stupeň (prvácke triedy)
štvrtok 18. mája medzi 13:00 a 18:00, iba pre 2. stupeň (prímy)

Prijímačky 2017/18
Kritéria prijatia
Prestup
Prijímačky 2017/18
Ako podať prihlášku