Termíny procesu

Dni župných škôl (NC Avion, Bratislava)

piatok 19. januára 2018

Deň otvorených dverí na Gamči

pondelok 5. februára 2018

Podanie prihlášky

(Prihlášku odovzdávate na vašej ZŠ, viď Ako podať prihlášku)
Príma A & I.A: utorok 20. februára 2018
Príma B & I.B: utorok 10. apríla 2018

Potvrdenia o predmetových olympiádach

9. apríla resp. 14./17. mája 2018 (viď kritériá)

Prijímacie skúšky

Príma A & I.A: pondelok 9. apríla 2018
Príma B & I.B: pondelok 14. mája alebo štvrtok 17. mája 2018

Vyzrozumenie o výsledku

Príma A & I.A: štvrtok 12. apríla 2018
Príma B & I.B: utorok 22. mája 2018

Zápis

Príma A & I.A: štvrtok 19. apríla 2018 (13:00-17:00)
Príma B & I.B: Termín bude zverejnený neskôr.

Prijímačky 2018/19
Kritéria prijatia
Prestup
Prijímačky 2018/19
Ako podať prihlášku