Termíny procesu

(* Informácie k prijímačkám pre školský rok 2019/20 zverejníme v decembri 2018)

Dni župných škôl (NC Avion, Bratislava)

piatok 28. septembra 2018 (9:00-18:00)

Deň otvorených dverí na Gamči

pondelok 11. februára 2018

Podanie prihlášky

Príma A & I.A: utorok 20. februára 2018
Príma B & I.B: utorok 10. apríla 2018

Potvrdenia o predmetových olympiádach

9. apríla resp. 14./17. mája 2018 (viď kritériá)

Prijímacie skúšky

Príma A & I.A: pondelok 9. apríla 2018
Príma B & I.B: pondelok 14. mája alebo štvrtok 17. mája 2018

Vyzrozumenie o výsledku

Príma A & I.A: štvrtok 12. apríla 2018
Príma B & I.B: utorok 22. mája 2018

Zápis

Termín bude určený neskôr

Prijímačky 2018/19
Kritéria prijatia
Prijímačky 2018/19
Ako podať prihlášku