Termíny procesu

Dni župných škôl (NC Avion, Bratislava)

Deň otvorených dverí na Gamči

termín čoskoro

Podanie prihlášky

všetky triedy: piatok 16. apríla 2021

Potvrdenia o predmetových olympiádach

všetky triedy: piatok 23. apríla 2021

Prijímacie skúšky

Príma A: streda 5. mája 2021
I. A: streda 5. mája 2021
I. B: pondelok 3. mája alebo pondelok 10. mája 2021
I. C: štvrtok 6. mája 2021

Vyzrozumenie o výsledku

Príma A: termín čoskoro
I. A: termín čoskoro
I. B: termín čoskoro
I. C: termín čoskoro

Zápis

Príma A: termín čoskoro
I. A: termín čoskoro
I. B: termín čoskoro
I. C: termín čoskoro

Termíny uvedené vyššie vychádzajú z rozhodnutia ministra číslo 2021/10124:1-A1810 zo dňa 26. januára 2021.

Prijímačky 2021/22
Kritéria prijatia
Prijímačky 2021/22
Ako podať prihlášku