Prečo študovať u nás

Vo svete aj na Slovensku je veľa kvalitných škôl pre mladých ľudí vo veku 11-19 rokov. Gamču nevynímajúc. Z vlastnej skúsenosti vieme, že pri rozhodovaní sa o vašom ďalšom štúdiu, resp. ďalšom štúdiu vášho dieťaťa, sa do úvahy berú nielen objektívne ale aj subjektívne fakty a pocity.

Na riadkoch nižšie sa dočítate pár faktických informácii o tom ako veci u nás fungujú. Na nasledovnej stránke si môžete prečítať pár zosumarizovaných faktov v Štatistikách. Subjektívne pocity iných ľudí z Gamče si môžete pozrieť na ďalšej stránke Vox Gamča, aby ste si ich následne na skúšku zažili na vlastnej koži počas Dňa otvorených dverí.

Matematika

Sme matematické gymnázium a máme radi matematiku.

Matematické triedy mávajú do 10 hodín matematických predmetov týždenne.

Viac o matematike na Gamči sa dočítate na stránkach PK matematiky a úspechy v matematike.

Napriek zameraniu na matematiku našim cieľom je komplexný rozvoj našich študentiek a študentov ako v matematických tak aj vo všeobecných triedach, a preto nezanedbávame ani ostatné predmety.

Cudzie jazyky

Angličtina je náš prvý a nemčina náš druhý cudzí jazyk, oba s priemernou 3 hodinovou dotáciou týždenne.

V angličtine sa pripravujeme o.i. na cambridgské certifikáty FCE (First Certificate in English) a CAE (Certificate in Advanced English), pri nemčine je to certifikát Deutsches Sprachdiplom.

Viac o cudzích jazykoch na Gamči sa dočítate na stránkach PK anglického jazyka a PK nemeckého jazyka.

Medzinárodné spolupráce


Často hostíme zahraničných hostí u nás a v čoraz väčšej miere aj my cestujeme do zahraničia, vďaka čomu sa zdokonaľujeme nielen po jazykovej ale hlavne po ľudskej stránke. Reportáž z Nórska či z dobytia Šanghaja pekne ilustrujú naše zážitky, na ktoré nás často ani náš Deň Európy či Ázijský festival nepripraví.

Pravidelne absolvujeme výlety do anglicky a nemecky hovoriacich európskych krajín.

Vybavenie školy

Na škole máme kvalitne vybavené prírodovedné laboratóriá fyziky (2 miestnosti), chémie (1 miestnosť) a biológie (1 miestnosť),

v ktorých sa študentky a študenti zdokonaľujú pri experiementálnej aplikácii vedomostí v daných predmetoch.

V rozumnej miere používame aj informačné a telekomunikačné technológie, ktoré berieme ako prostriedok na zlepšenie vyučovania a nie ako cieľ. Máme tri informatické miestnosti so spolu 47 modernými počítačmi a Lego stolom, ktoré sa využívajú nielen na hodinách informatiky ale aj na iných predmetoch či mimo vyučovania.

Máme štyri interaktívne tabule a v každej učebni je možné využiť projektor. K internetu sme pripojení cez Slovenskú akademickú sieť (Sanet) rýchlosťou 1Gbit/s.

Na športovanie nám slúžia dve vonkajšie ihriská a viacero priestorov vo vnútri.

Budova

Naša budova vytvára príjemný základ trávenia času v nej:

  • je to stodesaťročná secesná stavba kompletne zrekonštruovaná v roku 2009
  • s veľkými presvetlenými priestorami,
  • nachádza sa v centre Bratislavy, v tzv. „bratislavskom SoHo“,
  • avšak mimo hlučných hlavných ciest a v blízkosti parkov (Šafárikovo a Jakubovo námestie, Medická záhrada či Sad Janka Kráľa)
  • a je ľahko dopravne dostupná pešo, bicyklom, MHD či autom.

Viac o našej budove sa dočítate v časti Súčasná budova.

Štúdium (profesorský zbor) a život

Roky strávené na Gamči to nie je len rozvíjanie svojich talentov ( ) v lavici pod dohľadom skúseného profesorského zboru (viac o profesorskom zbore v ďalšej časti Štatistiky resp. na stránkach predmetových komisií), ale aj množstvo aktivít a súťaží pomedzi či po vyučovaní alebo cez víkendy (vrátane OH Gamča). Viac o jednom aj druhom sa dočítate v sekciách Štúdium a Život v hlavnom menu na vrchu stránky. Aktuálne dianie môžete sledovať aj na našom Facebook-u .

Alebo sa spýtajte Gamčáčky či Gamčáka vo vašom okolí a uvidíte čo vám povie!

Prijímačky 2017/18
Komunikácia a FAQ
Neviete sa rozhodnúť?
Štatistiky