Prečo študovať u nás

Ak si zakladáte na poradí škôl v rebríčkoch, prečítajte si ako sme   čarovali s INEKO rebríčkom.

Budova a vybavenie

Matematika

Sme matematické gymnázium a máme radi matematiku.
basic information - Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava

Matematické triedy mávajú do 10 hodín matematických predmetov týždenne.

Viac o matematike na Gamči sa dočítate na stránkach úspechy v matematike.

Napriek zameraniu na matematiku našim cieľom je komplexný rozvoj našich študentiek a študentov ako v matematických tak aj vo všeobecných triedach, a preto nezanedbávame ani ostatné predmety – viac na stránkach úspechov.

Cudzie jazyky a medzinárodné spolupráce

Angličtina je náš prvý a nemčina náš druhý cudzí jazyk, oba s priemernou 3 hodinovou dotáciou týždenne.

V angličtine sa pripravujeme o.i. na cambridgské certifikáty FCE (First Certificate in English) a CAE (Certificate in Advanced English), pri nemčine je to certifikát Deutsches Sprachdiplom.

V rámci voliteľných predmetov resp. krúžkov je možnosť študovať aj španielsky, ruský, čínsky a grécky jazyk.

Pravidelne absolvujeme výlety do anglicky a nemecky hovoriacich európskych krajín.

Často hostíme zahraničných hostí u nás a v čoraz väčšej miere aj my cestujeme do zahraničia, vďaka čomu sa zdokonaľujeme nielen po jazykovej ale hlavne po ľudskej stránke. Reportáž z Nórska či z dobytia Šanghaja pekne ilustrujú naše zážitky, na ktoré nás často ani náš Deň Európy nepripraví.

Profesorský zbor

Viac o profesorskom zbore v predošlej časti Štatistiky.

Mimoškolské aktivity

O aktivitách a súťažiach pomedzi či po vyučovaní alebo cez víkendy (vrátane OH Gamča) sa dočítate v sekcii Aktivity v hlavnom menu na vrchu stránky.

Aktuálne dianie môžete sledovať aj na našom Facebook-u a Instagram-e.

Iné

Určite existujú aj ďalšie dôvody prečo študovať u nás: Pozrite si videá Vox Gamča na ďalšej stránke, príďte na náš Deň otvorených dverí (informácie o dve stránky ďalej) alebo sa spýtajte Gamčáčky či Gamčáka vo vašom okolí a uvidíte čo vám povie!
Neviete sa rozhodnúť?
Štatistiky
Neviete sa rozhodnúť?
Vox Gamča