Učitelia

V aktuálnom školskom roku máme na škole týchto pedagogických zamestnancov:

Mgr. Babišová Viera
MAT – FYZ
Mgr. Pavlendová Gabriela
MAT – INF
RNDr. Blažeková Pavla
MAT – DEG – ANJ
PaedDr. Dobrucká Lucia
ANJ – CHE – BIO
Mgr. Masaryk Ľuboš, M.A.
ANJ – PED
Mgr. Almássy Samuel
MAT – BIO
Mgr. Balajková Mária
ANJ – HIS
Mgr. Belková Ivana
ANJ – FRJ
Bírová Radka
MAT – FYZ
Mgr. Boháčová Emília
SPJ – HUV
Mgr. Brestovská Marcela
TSV
Mgr. Csiba Veronika
MAT – DEG
Mgr. Drančáková Lívia
NBV – ETV
Mgr. Eliáš Michal
GEG – DEJ
Mgr. Farkaš Marek
INF – FYZ
Mgr. Filová Denisa
NEJ – TSV
Mgr. Folvarčíková Zuzana
ANJ – SJL
Mgr. Gabrišová Jana
OBN – SJL
Mgr. Gabrižová Katarína
ANJ – EKO
Mgr. Gajdošová Dana
MAT – INF
Mgr. Gasperová Jana, PhD.
PJM
Mgr. Gofjárová Andrea
ANJ – BIO
Mgr. Grilliová Bibiána
BIO – CHE
Mgr. Holiš Juraj, PhD.
SJL – HIS
Mgr. Horvát Štefan
MAT – FYZ
Mgr. Hrašková Petra
SJL – NEJ – OBN
Mgr. Hrivová Ivona
MAT
Mgr.art. Hýbalová Ovšáková Jana, ArtD.
VYV
Mgr. Jajcaj Tomáš
BIO – CHE – ANJ
Jakubec Brian
ANJ
Javorová Barbora
MAT – FYZ
Ing. Ješš Michal, PhD.
EKO
RNDr. Jurčová Darina
FYZ – MAT
Mgr. Kollár Martin, PhD.
MAT
RNDr. Kořanová Petra
ANJ – GEG – BIO
Mgr. Králiková Kristína
MAT – DEG – ANJ
Mgr. Královičová Veronika
ANJ – BIO
Mgr. Krátkoczká Marcela
SJL – PSY – DEJ
Mgr. Krýslová Natália
ANJ – CHE
PaedDr. Martinkovičová Sylvia
BIO – CHE
PhDr. Medveczká Mária, PhD.
SPJ
Mgr. Melo Pavol
TSV
Meszarosová Katarína
DEG
Mgr. Mezenská Nikola
ANJ – NEJ
Mgr. Miškovčík Matúš
SJL – HIS – ANJ
Mgr. Murcková Ivana
SJL – DEJ
Nash John
ANJ – TLJ
Bc. Nemček Martin
MAT – FYZ
Mgr. Nitonová Miroslava
BIO – TSV
Mgr. Oláhová Eva
ANJ – SJL
Overton-Fox James
ANJ
Mgr. Petričková Lucia
MAT – BIO
Mgr. Poliačiková Patrícia
NEJ – OBN
Mgr. Radoslav Rehák
NEJ
Mgr. Rajník Jozef
INF
Bc. Richtárik Juraj
INF
Mgr. Schneider Filip, PhD.
HIS – ANJ
RNDr. Sobeková Katarína
MAT – INF
Ing. Spurný Ján
INF
Mgr. Stenová Barbora
MAT – INF
Mgr. Suchánska Beata, PhD.
INF – PED
JUDr. Surmajová Žaneta, PhD.
PRW
Mgr. Šimová Lucia
MAT – DEG
Mgr. Špitalská Eva, PhD.
MAT – BIO
Mgr. Ťapajová Veronika
SJL – HIS
Mgr. Tisovčíková Tatiana
ANJ – MAT
Mgr. Uher Matej
MAT – CHE – ANJ
RNDr. Ungvarská Zuzana
MAT
RNDr. Varchola Jaroslav, PhD.
FYZ – ANJ
Mgr. Venglošová Iveta
TSV – BIO
PhDr. Veselovská Daniela
SJL – RUJ
Mgr. Zelný Matúš
CHE – SPJ

Zoznam aprobácií

SJL
slovenský jazyk a literatúra

ANJ
anglický jazyk a literatúra

FRJ
francúzsky jazyk a literatúra

SPJ
španielsky jazyk a literatúra

TLJ
taliansky jazyk a literatúra

RUJ
ruský jazyk a literatúra

MAT
matematika

DEG
deskriptívna geometria

BIO
biológia

CHE
chémia

FYZ
fyzika

GEG
geografia

INF
informatika

DEJ
dejepis

HIS
história

OBN
občianska náuka

PED
pedagogika

PSY
psychológia

ECO
ekonómia

PJM
projektový manažment

PRW
právo

VYV
umenie, výtvarná výchova

HUV
hudba, hudobná výchova

NBV
náboženská výchova

ETV
etická výchova

TSV
telesná a športová výchova