Na stiahnutie

Logo, farby a písmo

Nižšie si môžete stiahnuť logo Gamče v základnom prevedení. V prípade otázok ohľadom jeho dovoleného použitia nás prosím kontaktujte.

Gamčácke logo na stiahnutie

Gamčácke farby sú modrá (hlavná) a okrová (doplnková):

CMYK RGB PMS HEX B&W
C100 R10 Cyan #0AAFF8 100%
M0 G175
Y0 B248
K0
CMYK RGB PMS HEX B&W
C10 R204 7405U #CDA300 100%
M30 G153 110C
Y100 B50
K0

Používaný typ písma je Google Roboto Slab.

Poznámka k pomenovaniu Gamča

Posledných viac ako 40 rokov škola používa názov Gamča. Tento dnes neoficiálny názov vznikol pôvodne ako skratka zo začiatočných písmen bývalého názvu školy a bývalého názvu ulice – Gymnázium Alexandra Markuša (na ulici) Červenej armády – G.A.M.Č.A., v súčasnosti sa však používa už iba ako slovo – Gamča. A od toho odvodené Gamčák, Gamčáčka, gamčácke, …

Alexander Markuš (1913-1945) bol absolventom školy z roku 1931. Bol členom Komunistickej strany Československa (KSČ) a zúčastnil sa protifašistických bojov. V rokoch 1959-1991 bola na budove školy umiestnená jeho pamätná tabuľa.

Gamča učí a nabáda svoje študentky a študentov k poznaniu a hlavne porozumeniu histórie, totality v 20. storočí nevynímajúc. Príďte nás osobne navštíviť počas Dňa otvorených dverí alebo si prezrite viac z našej webovej prezentácie aby ste zistili, čo Gamča resp. Duch Gamče v skutočnosti je.

Pre stiahnutie dokumentu kliknite na odkaz a následne na ikonku šípky nadol v hornej lište uprostred.