Smart Talk

Projekt Smart Talk odštartoval spoluprácu medzi učiteľmi a študentmi bilingválnych programov Gamče a Gympaba (Spojená škola, Pankúchová 6, Bratislava). Projekt je zameraný na rozvoj komunikačných a prezentačných zručností študentov v angličtine, uplatnenie vedomostí z výučby v reálnych situáciách a nadväzovanie priateľstiev aj mimo školského prostredia.

Prvý ročník na Gamči

V marci 2023 sa otvorili dvere našej školy aj bilingválnej triede z Gympaba, ktorej sme ukázali, že angličtinu nemusíme využívať len v zahraničí. Stretnutie s názvom Smart Talk nám prinieslo nové kamarátstva, skúsenosti a zábavu ruka v ruke s novými vedomosťami. Počas úlohy Speed Dating sme mali možnosť spoznať študentov z Pankúchovej, ich záľuby a voľnočasové aktivity. Ďalšia úloha s názvom Story nás donútila spojiť našu kreativitu a herecké schopnosti, aby sme pobavili spolužiakov našim príbehom. A samozrejme nesmieme zabudnúť na úžasné prezentácie našich spolužiakov a veľká pochvala patrí aj profesorom, bez ktorých by táto akcia neuzrela svetlo sveta.

Prvý ročník na Gympaba

Koncom apríla 2023 sme si vymenili úlohy. Tentokrát si pre nás program pripravili študenti z Pankúchovej a my sme s radosťou a plní očakávaní navštívili ich školu. Program bol bohatý a aktivity boli rôznorodé. Pripravili si pre nás kvíz, v ktorom vtipne zakomponovali známe osobnosti ako aj spolužiakov či učiteľov. Na programe bola aj improvizácia, v ktorej sa našli naozaj talentovaní študenti. Aktivity sa striedali so zaujímavými prezentáciami, v ktorých sme sa dozvedeli napríklad o nevšedných druhoch fóbií alebo o gestách a ich významoch v rôznych krajinách. Táto spolupráca bola pre nás veľkým prínosom vo všetkých smeroch a tešíme sa na jej pokračovanie v nasledujúcom školskom roku.