Starší mladším

basic information - Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava

Program roku 2023

Koncept Starší mladším je na pôde slovenskej strednej školy pomerne unikát.
Ide o vedecko-popularizačnú školskú konferenciu, ktorá je venovaná našim študentom matematického a bilingválneho gymnázia.
Mojou víziou bolo predstaviť projekt, ktorý priblíži rôzne zaujímavé, tradičné, nepoznané či inovatívne profesie odľahčeným spôsobom, aby bola debata bezprostredná, pútavá a osviežujúca.

Pozývame výskumníkov, ktorí radi rozprávajú o svojej práci a svojich výskumoch. Hľadáme hostí, ktorí vyučujú na rôznych vysokých školách, popularizujú vedu a techniku, dokážu predstaviť ich krásu a zároveň sa vedia podeliť s našimi študentmi o emócie, ktoré to prináša. Hľadáme osobnosti, ktoré fascinuje a zároveň napĺňa odovzdať svoje skúsenosti mladším. Veľmi nás teší, ak pozvanie prijmú profesionáli z umeleckého sveta, spisovatelia, herci, huslisti, klaviristi či iní umelci, ktorí tomuto projektu dodajú osobitý šarm a emócie.

Kľúčová vec pri tomto projekte je, že pri takomto spôsobe popularizácie chémie, matematiky, biológie, fyziky, geografie, informatiky, slovenského jazyka či telesnej aj hudobnej výchovy sa študenti učia a vzdelávajú, naberajú nové skúsenosti, dozvedajú sa o nových profesiách alebo sú im predstavené profesie, ktoré síce poznajú, ale nepoznajú ich hĺbku, kvalitu a spoločenský význam.

Biológia, anglický jazyk či matematika a fyzika sú krásne a dôležité, sú v nás a okolo nás a naši hostia ich dokázali našim študentom ukázať práve takto. Jednotlivé predmety podávajú spôsobom, ktorý je našej talentovanej mládeži blízky. Ide o hostí, pre ktorých je ich práca koníčkom. Bavia sa ňou, čo považujem za obrovské šťastie a s radosťou rozširujú všeobecné povedomie o výsledkoch vo vede, technike, umení či športe.
Jedným z cieľov tohto projektu je vzbudiť záujem o vedné odbory. Podnecujú študentov k všímaniu si okolitého sveta a k premýšľaniu o jeho exaktných aj abstraktných špecifikách.
Mnohých študentov prednášky inšpirovali pri výbere vysokej školy, čo je jeden z kľúčových cieľov tohto projektu.


Presvedčili ma aj slová prezentujúcich hostí, ktorí odchádzali zo stretnutia so študentmi nabití energiou a vtedy viete, že všetko je na správnej ceste.

doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH.

uznávaný gastroenterológ, autor mnohých odborných publikácií, vysokoškolský pedagóg, prednosta gastroenterologickej kliniky SZU a UNB.
Dnešná diskusia so žiakmi z gymnázia Grösslingová mi ukázala naozaj svetlo na konci stravovacieho tunela. Ďakujem za vašu interakciu, záujem o vaše zdravie a zdravie vašich rodín a ,samozrejme, aj veľká vďaka za organizáciu.

doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.

z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Chemik, vedec, vysokoškolský pedagóg a popularizátor vedy.
Vedecko-popularizačná školská konferencia Starší mladším je unikátna stredoškolská akcia, na ktorej som mal tú česť a privilégium sa opakovane zúčastniť ako pozvaný prednášajúci. Pre študentov ide o vskutku jedinečnú možnosť zúčastniť sa mnohých zaujímavých aktivít, vypočuť si pútavé odborné prednášky, zažiť praktické workshopy a diskutovať s vedcami a profesionálmi z rôznych oblastí. Atmosféra je tam úžasná, vždy si to užívam a už teraz sa teším na najbližší ročník!

Veľmi ma teší, že mnohí oslovení prednášajúci sú bývalí študenti Gamče, radi sa vracajú na akademickú pôdu svojej bývalej školy a s nadšením prijímajú debatu s našimi žiakmi. Radosť mám aj vtedy, ak pozvanie prijmú aj hostia zo zahraničia, ktorí k nám merajú cestu z veľkej diaľky, aby nás obohatili o nové poznatky zo sveta.

Veľké poďakovanie patrí mojim skvelým kolegom a študentom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom a s radosťou podieľali na príprave tohto podujatia a ktorí v tomto projekte vidia zmysel rozšíriť povedomie o danom predmete.

Tešíme sa na vás v novom školskom roku !

Sylvia Martinkovičová
autorka a koordinátorka projektu Starší mladším
Všetkým, ktorí podporili toto podujatie a participovali na ňom, ďakuje VIERA BABIŠOVÁ, riaditeľka školy.