OH Gamča

OH Gamča

Olympijské hry Gamča (OH Gamča) sú legendárnou súťažou medzi triedami, ktorá sa koná každoročne od septembra do decembra. OH Gamča vznikli v roku 1988 na počesť 70. výročia vzniku Československa a boli inšpirované práve konajúcimi sa 24. letnými olympijskými hrami v kórejskom Soule. Krstnou mamou pri vzniku a potom na prvé desaťročia bola p.p. Valéria Bulíková.


Cieľ

Cieľom OH Gamča je podporiť formovanie kolektívu, súťaživosť, intelektuálny a fyzický rozvoj študentov, a hlavne zábava!


Organizácia

Olympiáda je študentská aktivita, ktorú organizujú študenti a študentky zo Septimy a ďalšej tretiackej triedy.


Názov a vlajka

Každá olympiáda má svoj názov, ktorý podľa tradície vždy obsahuje písmená O a H, a spolu s vlajkou tvoria celý príbeh hier. Názov a vlajku vytvára organizátorský tím.


Disciplíny

Súťaží sa v športových (jednotlivci aj kolektívne športy), umeleckých (od výtvarnej improvizácie po divadlo), vedeckých (všetky predmety), netradičných (napr. hod čižmou) a špeciálnych (napr. Fantóm a Grand Prix) disciplínach.


Otvárací ceremoniál

Olympijské hry sú oficiálne otvorené počas otváracieho ceremoniálu, ktorý sa zvyčajne koná druhý piatok školského roka na školskom dvore. Zapáli sa olympijský oheň, predstaví sa názov olympiády a hry sa môžu začať.


Galaprogram

Vyvrcholením OH Gamča je galaprogram na začiatku decembra, počas ktorého sa predvedú najlepšie čísla z umeleckých disciplín a vyhlásia sa výsledky za jednotlivé disciplíny a tiež celkové poradia. Galaprogram sa radi zúčastňujú aj absolventi, rodičia, sponzori či iní pozvaní hostia.


SOŠV

Od 31. ročníka (OH V ohrození 2018) sa gamčácke olympijské hry konajú s vedomím Slovenského olympijského a športového výboru (projekt Olympijský deň), čo prinieslo na školský dvor vlajku s olympijskými kruhmi a každý mesiac prezentáciu jedného nového olympijského športu (viď 2018: lukostreľba, pozemný hokej, rýchlostná kanoistika a rýchlokorčuľovanie; 2019: ragby a curling), ktorý na OH Gamča ešte nebol.

Nižšie si môžete pozrieť archív jednotlivých ročníkov OH Gamča.

36. ročník
OH Pohroma 2023
výhercovia:  Tercia A  &  Sexta A


35. ročník
OH Hokus pokus 2022
výhercovia:  Kvarta A  &  Sexta A


34. ročník
OH Hypnóza 2021
výhercovia:  Kvarta A  &  Sexta


33. ročník
OH Rozhodnutie 2020
výhercovia:  Kvarta B  &  Oktáva


32. ročník
OH Hodnota 2019
výhercovia:  Kvarta  & Oktáva


31. ročník
OH V ohrození 2018
výhercovia:  Kvarta  &  Oktáva


30. ročník
OH Kolobeh 2017
výhercovia:  Tercia  &  Oktáva


29. ročník
OH Pochybnosť 2016
výhercovia:  Kvarta  &  Sexta


28. ročník
OH Chaos 2015
výhercovia:  Kvarta  &  IV.B


27. ročník
OH Okamih 2014
výhercovia:  Kvarta  &  Oktáva


26. ročník
OH Hlavohruď 2013
výhercovia:  Kvarta  &  Oktáva


25. ročník
OH Lamohlav 2012
výhercovia:  Tercia  &  Oktáva


24. ročník
OH Hrom 2011
výhercovia:  Kvarta  &  Oktáva


23. ročník
OH Obloha 2010
výhercovia:  Kvarta  &  IV.B


22. ročník
OH Náhoda 2009
výhercovia:  Kvarta  &  IV.B


21. ročník
OH Odvaha 2008
výhercovia:  Kvarta  &  Oktáva


20. ročník
OH Pohľad 2007
výhercovia:  Tercia  &  Oktáva


19. ročník
OH Leňochod 2006
výhercovia:  Kvarta  &  IV.C


18. ročník
OH Ticho 2005
výhercovia:  Kvarta  &  Oktáva


17. ročník
OH Koza rohatá 2004
výhercovia:    & 


16. ročník
OH Mátoháčik 2003
výhercovia:  Kvarta  &  Oktáva


15. ročník
OH Lochnes 2002
výhercovia:    & 


14. ročník
OH Vták Ohnivák 2001
výhercovia:    &  IV.B


13. ročník
OH Divoch 2000
výhercovia:  Kvarta  &  Oktáva


12. ročník
OH Chrobák 1999
výhercovia:  Kvarta  &  Oktáva


11. ročník
OH Noha 1998
výhercovia:  Kvarta  &  Oktáva


10. ročník
OH Čajka 1997
výhercovia:  Kvarta  &  IV. B


9. ročník
OH Ropucha 1996
výhercovia:  Tercia  &  IV. B


8. ročník
OH Osmonoh 1995
výhercovia:  Sekunda  &  Oktáva


7. ročník
OH Chameleón 1994
výhercovia:  Kvarta  &  Oktáva


6. ročník
OH Bronthosaurus 1993
výhercovia:    &  IV. B


5. ročník
OH Hroch 1992
výhercovia:    &  Kvinta


4. ročník
OH Mamut 1991
výhercovia:  Kvarta  &  IV. B


3. ročník
OH Delfín 1990
výhercovia:    &  III. A


2. ročník
OH Zajac 1989
výhercovia:  Tercia  &  III. D


1. ročník
OH Zajac 1988
výhercovia:    &  III. C


Sponzori olympiády sú nevyhnutnou súčasťou hier a my sme im vďační za každú pomoc. Budeme veľmi radi, ak medzi nimi v budúcom školskom bude aj Vaša spoločnosť! OH Gamča môžete finančne podporiť či už ako fyzická alebo právnická osoba.
V rámci sponzorstva Vám ponúkame možnosť prezentácie Vašej spoločnosti na všetkých podujatiach daného ročníka OH, vďaka čomu máte možnosť propagovať vašu značku nielen mladým ľuďom študujúcim na škole, ale aj rodičom, absolventom a priateľom Gamče, ktorí olympiádu sledujú cez pravidelné video či foto reportáže.


Našimi výdavkami sú hlavne nájomné za priestory (na galaprogram a športoviská, ktoré Gamča nemá k dispozícii) a spotrebný materiál. Organizátori a ani pedagogický dozor nedostáva zo sponzorských peňazí žiadnu odmenu.
Detaily a možnosti spolupráce s vami radi prediskutujeme individuálne. V prípade záujmu o sponzorstvo nasledujúcich olympijských hier prosím kontaktujte Gamča perpetua.

Ďakujeme:

2023


2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012