Preukaz ISIC/Euro<26

Nálepka pre šk. rok 2016/17

1) Treba zaplatiť ročný poplatok za známku vo výške € 10 na účet nižšie aj so správnym variabilným symbolom a poznámkou
2) Počkajte, kým vás zo sekretariátu oslovíme, že už máme vašu nálepku (prípadne sa môžete proaktívne zastaviť na sekretariáte počas prestávok)
3) Dostanete nálepku

Aktivácia dopravy pre šk. rok 2016/17

1) Pošlite SMS na číslo 8844 v tvare TC medzera PRIEZVISKO (uvedené na preukaze; bez diakritiky) medzera ČÍSLO ČIPU (pod fotkou)
2) Obratom vám príde potvrdzujúca SMS a z kreditu sa vám stiahnu 3 eurá. Text SMS bude nasledovný: “Pre predlzenie dopravnej aplikacie do 30.6.2017 priloz kartu k terminalu na tvojej skole.”
3) U nás sa terminál nachádza na sekretariáte
4) Predĺženie platnosti v doprave do 30. 6. 2017 vám po priložení k terminálu bude potvrdené SMS správou
Hotline na problémy je preukazziaka@transdata.sk resp. 0905 384 092 (9:00-16:00).

Nové preukazy pre prímu a prvácke triedy šk. roka 2016/17

Na Gamči používame karty ISIC/Euro<26 .

1) Vyplňte žiadosť o vystavenie preukazu (tu si môžete stiahnuť žiadosť) a nechajte rodiča resp. zákonného zástupcu podpísať obidve strany
2) Treba zaplatiť € 20 poplatok (zahŕňa výrobu a známku) na účet nižšie
3) Prineste žiadosť a potvrdenie na sekretariát školy čím skôr
4) Na začiatku školského roka, resp. pár dní pred koncom prázdnin (sledujte náš web/Facebook pre informáciu, že už máme karty), si prídete na sekretariát vyzdvihnúť preukaz
5) Na preukaz si potom nalepíte fotku o rozmere 28 x 34 mm, bez fotky je preukaz neplatný

Bankové spojenie

Banka: Tatra banka
IBAN: SK36 1100 0000 0029 4145 7247
SWIFT: TATRSKBX
Variabilný symbol: Dátum narodenia (študent/ka) v tvare DDMMRRRR
Poznámka pre príjemcu: PRIEZVISKO MENO (študent/ka)

Číslo účtu, variabilný symbol a poznámka pre príjemcu sú rovnaké pre novú kartu aj nálepku. Aktivácia dopravy sa robí iba cez SMS.

Aktuálne oznamy

[19. júna 2017] Známky ISIC na šk. rok 2017/2018 objednané od 26. júna do 27. augusta 2017 budú doručené na domácu adresu, nie do školy a objednávať si ich treba iba cez www.objednaj-preukaz.sk