Preukaz ISIC/Euro<26

Nálepka pre šk. rok 2018/19

POZOR! Cez Gamču si túto známku môžete objednať iba do 31. októbra 2018 a to nasledovným spôsobom:
1) Treba zaplatiť ročný poplatok za známku vo výške € 10 na bankový účet nižšie aj so správnym variabilným symbolom a poznámkou
2) Počkajte, kým vás zo sekretariátu oslovíme, že už máme vašu nálepku
3) Prídete si nálepku vyzdvihnúť na sekretariát

POZOR! Od 1. novembra 2018 si nálepku viete objednať iba nasledovne:
1) Navštívte stránku www.objednaj-preukaz.sk , kde si nálepku objednáte, zaplatíte € 10 a nálepka vám príde už individuálne na vami zadanú súkromnú doručovaciu adresu

Aktivácia dopravy pre šk. rok 2018/19

1) Pošlite SMS na číslo 8844 v tvare TC medzera PRIEZVISKO (uvedené na preukaze; bez diakritiky) medzera ČÍSLO ČIPU (pod fotkou)
2) Obratom vám príde potvrdzujúca SMS a z kreditu sa vám stiahnu 3 eurá.
3) U nás sa terminál nachádza na sekretariáte
4) Predĺženie platnosti v doprave do 30. 6. 2019 vám po priložení k terminálu bude potvrdené SMS správou
Hotline na problémy je preukazziaka@transdata.sk resp. 0905 384 092 (9:00-16:00).

Nové preukazy pre šk. rok 2018/19

Na Gamči používame karty ISIC/Euro<26 cez spoločnosť Transdata.
Postup je nasledovný:
1) Vyplňte žiadosť o vystavenie preukazu (tu si môžete stiahnuť žiadosť vo formáte PDF) a nechajte rodiča resp. zákonného zástupcu podpísať obidve strany
2) Treba zaplatiť poplatok € 20 (zahŕňa výrobu a známku) na účet nižšie, variabilný symbol a poznámka zostávajú
3) Vyplnenú žiadosť odovzdajte na sekretariáte
4) Počkajte, kým vás zo sekretariátu oslovíme, že už máme vašu ISIC kartu
5) Kartu si prídete vyzdvihnúť na sekretariát a na preukaz si potom nalepíte fotku o rozmere 28 x 34 mm, bez fotky je preukaz neplatný

Vydanie duplikátu

V prípade, že ste svoj ISIC stratili a podobne, postup je nasledovný:
1) Treba ísť na https://www.transcard.sk/duplikat-preukazu/ a tam si duplikát objednať
2) Bude vás to stáť € 10
3) Počkajte, kým vás zo sekretariátu oslovíme, že už máme vašu novú kartu (bude to trvať aspoň 4 dni)
4) Kartu si prídete vyzdvihnúť na sekretariát

Bankové spojenie

Banka: Tatra banka
IBAN: SK36 1100 0000 0029 4145 7247
SWIFT: TATRSKBX
Variabilný symbol: Dátum narodenia (študent/ka) v tvare DDMMRRRR
Poznámka pre príjemcu: PRIEZVISKO MENO (študent/ka)

Číslo účtu, variabilný symbol a poznámka pre príjemcu sú rovnaké pre oboch dodávateľov, pre novú kartu aj nálepku. Aktivácia dopravy sa robí iba cez SMS.

Aktuálne oznamy

Súťaž december 2018: http://bit.ly/kviz-isic-euro26