Otvárané triedy

(* Informácie k prijímačkám pre školský rok 2019/20 zverejníme v decembri 2018)

V budúcom školskom roku 2018/19 plánujeme otvoriť dve matematické triedy osemročného gymnázia (Príma A a Príma B) a dve matematické triedy štvorročného gymnázia (I.A a I.B). Triedy so všeobecným štúdiom v budúcom školskom roku neotvárame.

Do prím plánujeme prijať spolu 48 študentiek a študentov, do prváckych tried spolu 52 študentiek a študentov.

Na Gamči sa vyučuje v slovenskom jazyku, existuje však možnosť zdokonaliť sa v ňom pred začiatkom školského roka, ak nie je vaším materinským jazykom. Samozrejme vyučujú sa aj cudzie jazyky – anglický a nemecký ako povinné predmety a iné ako voliteľné predmety či krúžky.

Radi medzi sebou privítame aj talentované študentky a študentov zo sociálne slabšieho prostredia či mimobratislavských regiónov.

Školský rok 2019/20 a neskoršie

Poradovníky do nasledovných prím či prváckych tried nevedieme. Informácie k prijímačkám pre školský rok 2019/20 budú zverejnené v termíne jeseň/zima 2018. Dovtedy sa koná ešte pár kôl Matematickej olympiády či rôznych iných súťaží a seminárov.

(* Informácie k prijímačkám pre školský rok 2019/20 zverejníme v decembri 2018)

Pre školský rok 2018/19 môžeme do Prímy A prijať 22 študentiek a študentov. Táto osemročná trieda pôjde podľa experimentálneho študijného odboru 7902J 01 gymnázium – matematika.

Osemročné matematické triedy (gymnázium) sú už desaťročia vlajkovou loďou Gamče. Naša príma otvorená v školskom roku 1986/87 bola prvá príma na Slovensku v novodobom (česko)slovenskom školstve.

Detaily jednotlivých povinných a voliteľných predmetov, resp. krúžkov, nájdete v sekcii Štúdium v častiach Predmety a Krúžky. Informácie o predmetovej komisii matematiky a ostatných, rovnako ako informácie o jednotlivých profesorkách a profesoroch, nájdete tiež v sekcii Štúdium v časti Profesori a PK.

V nasledovných častiach tejto prijímačkovej sekcie stránky nájdete ďalšie informácie pre vaše rozhodovanie. Špeciálne dávame do pozornosti skúsenosti z prvej ruky – Vox Gamča.

(* Informácie k prijímačkám pre školský rok 2019/20 zverejníme v decembri 2018)

Pre školský rok 2018/19 môžeme do Prímy B prijať maximálne 26 študentiek a študentov. Táto osemročná trieda pôjde podľa študijného odboru 7902J s rozšíreným vyučovaním matematiky.

Osemročné triedy (gymnázium) s rozšíreným vyučovaním matematiky sú už desaťročia vlajkovou loďou Gamče. Naša príma otvorená v školskom roku 1986/87 bola prvá príma na Slovensku v novodobom (česko)slovenskom školstve.

Detaily jednotlivých povinných a voliteľných predmetov, resp. krúžkov, nájdete v sekcii Štúdium v častiach Predmety a Krúžky. Informácie o predmetovej komisii matematiky a ostatných, rovnako ako informácie o jednotlivých profesorkách a profesoroch, nájdete tiež v sekcii Štúdium v časti Profesori a PK.

V nasledovných častiach tejto prijímačkovej sekcie stránky nájdete ďalšie informácie pre vaše rozhodovanie. Špeciálne dávame do pozornosti skúsenosti z prvej ruky – Vox Gamča.

(* Informácie k prijímačkám pre školský rok 2019/20 zverejníme v decembri 2018)

Pre školský rok 2018/19 môžeme do I.A prijať maximálne 22 študentiek a študentov. Táto štvorročná trieda pôjde podľa experimentálneho študijného odboru 7902J 01 gymnázium – matematika.

Štvorročná matematická trieda (gymnázium) je kratšou verziou našej vlajkovej osemročnej triedy.

Detaily jednotlivých povinných a voliteľných predmetov, resp. krúžkov, nájdete v sekcii Štúdium v častiach Predmety a Krúžky. Informácie o predmetovej komisii matematiky a ostatných, rovnako ako informácie o jednotlivých profesorkách a profesoroch, nájdete v sekcii Štúdium v časti Profesori a PK.

V nasledovných častiach tejto prijímačkovej sekcie stránky nájdete ďalšie informácie pre vaše rozhodovanie. Špeciálne dávame do pozornosti skúsenosti z prvej ruky – Vox Gamča.

(* Informácie k prijímačkám pre školský rok 2019/20 zverejníme v decembri 2018)

Pre školský rok 2018/19 môžeme do I.B prijať maximálne 30 študentiek a študentov. Táto štvorročná trieda pôjde podľa študijného odboru 7902J s rozšíreným vyučovaním matematiky.

Štvorročná trieda (gymnázium) s rozšíreným vyučovaním matematiky je kratšou verziou našej vlajkovej osemročnej triedy.

Detaily jednotlivých povinných a voliteľných predmetov, resp. krúžkov, nájdete v sekcii Štúdium v častiach Predmety a Krúžky. Informácie o predmetových komisiách a profesorskom zbore nájdete v sekcii Štúdium v časti Profesori a PK.

V nasledovných častiach tejto prijímačkovej sekcie stránky nájdete ďalšie informácie pre vaše rozhodovanie. Špeciálne dávame do pozornosti skúsenosti z prvej ruky – Vox Gamča.

Neviete sa rozhodnúť?
Deň otvorených dverí
Prijímačky 2018/19
Kritéria prijatia