Otvárané triedy 2023

V budúcom školskom roku 2023/24 otvárame dve matematické triedy osemročného gymnázia (Príma A a Príma B), dve matematické triedy štvorročného gymnázia (I. A a I. B) a jednu triedu bilingválneho-prírodovedného päťročného gymnázia v anglickom jazyku (I. C).

Počet otváraných tried spolu s počtom študentov nám bude pridelený do 30. novembra 2022. Následne tieto počty zverejníme na tejto stránke.

Naše EDU ID je 100000041.

Úradná verzia schválených počtov.

Na Gamči sa vyučuje v slovenskom jazyku. Samozrejme vyučujú sa aj cudzie jazyky – anglický, nemecký a španielský ako povinne voliteľné predmety.

Radi medzi sebou privítame aj talentované študentky a študentov zo sociálne slabšieho prostredia či mimobratislavských regiónov.

Školský rok 2024/25 a neskoršie

Informácie k budúcoročným prijímačkám nájdete v časti Prijímačky ‚máj 2024‘.

[FOTO]

Pre školský rok 2023/24 môžeme do Prímy A prijať 24 študentov. Táto osemročná trieda pôjde podľa experimentálneho študijného odboru 7902J 01 gymnázium – matematika, ktorý vyžaduje overenie talentu.

Osemročné matematické triedy (gymnázium) sú už desaťročia vlajkovou loďou Gamče. Naša príma otvorená v školskom roku 1988/89 bola prvá príma na Slovensku v novodobom (česko)slovenskom školstve.

Detaily jednotlivých povinných a voliteľných predmetov, resp. krúžkov, nájdete v sekcii Štúdium v častiach Predmety a Krúžky. Informácie o predmetovej komisii matematiky a ostatných, rovnako ako informácie o jednotlivých profesorkách a profesoroch, nájdete tiež v sekcii Štúdium v časti Profesori a PK.

V nasledovných častiach tejto prijímačkovej sekcie stránky nájdete ďalšie informácie pre vaše rozhodovanie. Špeciálne dávame do pozornosti skúsenosti z prvej ruky – Vox Gamča.

[FOTO]

Pre školský rok 2023/24 môžeme do Prímy B prijať 30 študentov. Táto osemročná trieda pôjde podľa pôjde podľa študijného odboru 7902J s rozšíreným vyučovaním matematiky, ktorý nevyžaduje overenie talentu.

Osemročné matematické triedy (gymnázium) sú už desaťročia vlajkovou loďou Gamče. Naša príma otvorená v školskom roku 1988/89 bola prvá príma na Slovensku v novodobom (česko)slovenskom školstve.

Detaily jednotlivých povinných a voliteľných predmetov, resp. krúžkov, nájdete v sekcii Štúdium v častiach Predmety a Krúžky. Informácie o predmetovej komisii matematiky a ostatných, rovnako ako informácie o jednotlivých profesorkách a profesoroch, nájdete tiež v sekcii Štúdium v časti Profesori a PK.

V nasledovných častiach tejto prijímačkovej sekcie stránky nájdete ďalšie informácie pre vaše rozhodovanie. Špeciálne dávame do pozornosti skúsenosti z prvej ruky – Vox Gamča.

[FOTO]

Pre školský rok 2023/24 môžeme do I. A prijať maximálne 24 študentov. Táto štvorročná trieda pôjde podľa experimentálneho študijného odboru 7902J 01 gymnázium – matematika, ktorý vyžaduje overenie talentu.

Štvorročná matematická trieda (gymnázium) je kratšou verziou našej vlajkovej osemročnej triedy.

Detaily jednotlivých povinných a voliteľných predmetov, resp. krúžkov, nájdete v sekcii Štúdium v častiach Predmety a Krúžky. Informácie o predmetovej komisii matematiky a ostatných, rovnako ako informácie o jednotlivých profesorkách a profesoroch, nájdete v sekcii Štúdium v časti Profesori a PK.

V nasledovných častiach tejto prijímačkovej sekcie stránky nájdete ďalšie informácie pre vaše rozhodovanie. Špeciálne dávame do pozornosti skúsenosti z prvej ruky – Vox Gamča.

[FOTO]

Pre školský rok 2023/24 môžeme do I. B prijať maximálne 30 študentov. Táto štvorročná trieda pôjde podľa študijného odboru 7902J s rozšíreným vyučovaním matematiky, ktorý nevyžaduje overenie talentu.

Štvorročná trieda (gymnázium) s rozšíreným vyučovaním matematiky je kratšou verziou našej vlajkovej osemročnej triedy.

Detaily jednotlivých povinných a voliteľných predmetov, resp. krúžkov, nájdete v sekcii Štúdium v častiach Predmety a Krúžky. Informácie o predmetových komisiách a profesorskom zbore nájdete v sekcii Štúdium v časti Profesori a PK.

V nasledovných častiach tejto prijímačkovej sekcie stránky nájdete ďalšie informácie pre vaše rozhodovanie. Špeciálne dávame do pozornosti skúsenosti z prvej ruky – Vox Gamča.

[FOTO]

Pre školský rok 2023/24 môžeme do I. C prijať maximálne 30 študentov. Táto päťročná trieda pôjde podľa študijného odboru 7902J 74 bilingválne gymnázium – anglický jazyk, ktorý vyžaduje overenie talentu.

Päťročná trieda (gymnázium) s bilingválnym-prírodovedným zameraním v anglickom jazyku sa otvára na Gamči po štvrtýkrát. Hlásiť sa do nej dá ako z 8. tak aj 9. ročníka základnej školy.

Detaily jednotlivých povinných a voliteľných predmetov, resp. krúžkov, nájdete v sekcii Štúdium v častiach Predmety a Krúžky. Informácie o predmetových komisiách a profesorskom zbore nájdete v sekcii Štúdium v časti Profesori a PK.

V nasledovných častiach tejto prijímačkovej sekcie stránky nájdete ďalšie informácie pre vaše rozhodovanie. Špeciálne dávame do pozornosti skúsenosti z prvej ruky – Vox Gamča.

Neviete sa rozhodnúť?
Prípravné semináre
Prijímačky ‚máj 2023‘
Kritéria prijatia