Školský podporný tím

Výchovný poradca

  • Mgr. Marcela Kratkoczká
   • marcela.kratkoczka@gamca.sk
Kariérový poradca

  • Mgr. Jana Gabrišová
   • jana.gabrisova@gamca.sk
  • PaedDr. Sylvia Martinkovičová
   • sylvia.martinkovicova@gamca.sk
Školská psychologička

  • Mgr. Pavla Teťáková, PhD.
   • pavla.tetakova@gamca.sk
Špeciálna pedagogička

  • Mgr. Aneta Rabadova
   • aneta.rabadova@gamca.sk
Koordinátor školského parlamentu

  • Mgr. Mária Balajková
   • maria.balajkova@gamca.sk
Koordinátor zdravotnej výchovy a prevencie závislostí

  • Mgr. Natália Krýslová
   • natalia.kryslova@gamca.sk
Koordinátor dobrovoľníckej činnosti a koordinátor k výchovy k manželstvu a rodičovstvu

  • Mgr. Iveta Venglošová
   • iveta.venglosova@gamca.sk
Digitálny koordinátor

  • Mgr. Marek Farkaš
   • marek.farkas@gamca.sk
Školský koordinátor DofE

  • Mgr. Ľuboš Masaryk, M.A.
   • lubos.masaryk@gamca.sk
Koordinátor projektu Erasmus+

  • Mgr. Ľuboš Masaryk, M.A.
   • lubos.masaryk@gamca.sk
  • PaedDr. Lucia Dobrucká
   • lucia.dobrucka@gamca.sk
Koordinátor environmentálnej výchovy

  • Mgr. Andrea Gofjárová
   • andrea.gofjarovak@gamca.sk