Kritéria prijatia

Obsah stránky ešte nie je aktualizovaný pre prijímačky na školský rok 2023/24. Pracujeme na tom.

Prijímačky 2023/24
Otvárané triedy
Postup po prijímačkách
Výsledky prijímačiek