Kritéria prijatia 2024

Kritériá pre jednotlivé otvárané triedy v školskom roku 2024/25 budú zverejnené na tejto stránke v novembri 2022.

Kritériá k aktuálnym prijímačkam nájdete v časti Prijímačky ‚máj 2023‘.

Prijímačky ‚máj 2024‘
Otvárané triedy
Postup po prijímačkách
Výsledky prijímačiek