Výsledky prijímačiek

Na tejto stránke nájdete výsledky prijímacieho konania v školskom roku 2023/24 po ich zverejnení v piatok 17. mája 2024.

Pre prijatých uchádzačov je termín zverejnenia výsledkov identický s termínom doručenia rozhodnutí.


Na tejto stránke nájdete výsledky prijímacieho konania v školskom roku 2023/24 po ich zverejnení v piatok 17. mája 2024.

Pre prijatých uchádzačov je termín zverejnenia výsledkov identický s termínom doručenia rozhodnutí.


Na tejto stránke nájdete výsledky prijímacieho konania v školskom roku 2023/24 po ich zverejnení v piatok 17. mája 2024.

Pre prijatých uchádzačov je termín zverejnenia výsledkov identický s termínom doručenia rozhodnutí.


Na tejto stránke nájdete výsledky prijímacieho konania v školskom roku 2023/24 po ich zverejnení v piatok 17. mája 2024.

Pre prijatých uchádzačov je termín zverejnenia výsledkov identický s termínom doručenia rozhodnutí.


Ako postupovať po prijímačkách
Praktické informácie