Rada rodičov

Fakturačné údaje

Názov: Rada rodičov pri Gymnáziu v Bratislave, Grösslingová 18
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Grösslingová 18, 811 09 Bratislava
IČO: 317 70 231
DIČ: nie je platcom DPH
Štatutár: Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. (predseda OZ)
IBAN: SK55 6500 0000 0000 2005 5957 (Poštová banka /6500)

Stanovy

Registrované 4. marca 2013 na MV SR – PDF

Zasadnutia

26. jún 2018 – Zápisnica
15. január 2018 – zápisnica
20. november 2017 – zápisnica
24. apríl 2017 – zápisnica
18. január 2016 – zápisnica
9. január 2014 – zápisnica
15. apríl 2013 – zápisnica
19. september 2011 – zápisnica