Olympiáda kritického myslenia

Olympiáda kritického myslenia je súťaž pre študentky a študentov stredných škôl. OKM reaguje na nedostatok vzdelávania v oblasti kritického myslenia a mediálnej gramotnosti mladých ľudí. Súťaž prebieha v dvoch vekových kategóriách a troch súťažných kolách. OKM vzniklo v roku 2021 a v tomto roku sa do súťaže zaregistrovalo 8813 študentov z 287 škôl na celom Slovensku.
Link na Oficiálnu stránku súťaže