Matematický klokan

Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o.
Na Gamči Matematického klokana súťažne riešia zvyčajne žiaci príma až kvarta. Informácie sprostredkováva učiteľ matematiky.
Link na Oficiálnu stránku súťaže