Literárny Kežmarok

Literárna súťaž žiakov základných škôl a študentov stredných škôl v písaní poézie a prózy.
Link na Oficiálnu stránku súťaže