Generácia euro

Súťaž pre študentov Generácia €uro, ktorá prebieha každý rok, priblíži študentom stredných škôl význam menovej politiky a jej väzbu na hospodárstvo ako celok. Prostredníctvom informácií o funkcii menovopolitických nástrojov, predovšetkým rozhodnutí o úrokových sadzbách, a na základe niektorých údajov, ktoré má k dispozícii Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB), si študenti vytvoria predstavu o úlohe centrálnej banky. Cieľom súťaže je tiež rozšíriť povedomie študentov o Eurosystéme a prehĺbiť ich všeobecné poznatky o svete financií.

Súťaž pozostáva z troch samostatných kôl – online kvíz, zadanie a prezentácia.

Na súťaži sa môžu zúčastniť tímy študentov stredných škôl zo zúčastnených krajín eurozóny a niektorých medzinárodných a európskych škôl v eurozóne. V jednotlivých zúčastnených krajinách súťaž organizujú príslušné národné centrálne banky. Študenti, ktorí sa chcú do súťaže zapojiť, musia mať v čase registrácie vek od 16 do 19 rokov. Vstup do súťaže nie je podmienený štúdiom konkrétneho predmetu. V tíme môže byť najviac päť študentov a jeden učiteľ. Všetci členovia tímu musia byť z rovnakej školy. Z tej istej školy sa však do súťaže môže prihlásiť viacero tímov.
Link na Oficiálnu stránku súťaže