Vzdelávací program

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva Štátny vzdelávací program (ŠVP), ktorý stanovuje všeobecné ciele vzdelávania, kľúčové kompetencie a vymedzuje aj rámcový obsah vzdelávania.

ŠVP pre gymnáziá – „starý“
Inovovaný ŠVP pre 8-ročné gymnázia – „nový“
Inovovaný ŠVP pre 4-ročné gymnáziá – „nový“

Školský vzdelávací program (ŠkVP) vychádza zo ŠVP a zohľadňujú sa v ňom špecifiká regiónu a školy samotnej, ktorá si ho aj pripravuje. Nižšie si môžete stiahnut gamčácke ŠkVP vo formáte PDF.

Starý ŠkVP
Nový ŠkVP

“Nový” ŠVP/ŠkVP platí pre nové triedy od školského roka 2015/16, staršie triedy idú podľa “starého” programu.

Pre stiahnutie dokumentu kliknite na odkaz a následne na ikonku šípky nadol v hornej lište uprostred.