Vzdelávací program

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva Štátny vzdelávací program (ŠVP), ktorý stanovuje všeobecné ciele vzdelávania, kľúčové kompetencie a vymedzuje aj rámcový obsah vzdelávania.

Školský vzdelávací program (ŠkVP) vychádza zo ŠVP a zohľadňujú sa v ňom špecifiká regiónu a školy samotnej, ktorá si ho aj pripravuje. Gamčácky ŠkVP je k dispozícii k nahliadnutiu na sekretariáte školy.

< Naspäť na stránku o zverejňovaní informácií

Pre stiahnutie dokumentu kliknite na odkaz a následne na ikonku šípky nadol v hornej lište uprostred.