Deň vedomostných testov

Viac informácii ku dňu vedomostných testov v školskom roku 2022/23 bude oznámených na tejto stránke v dostatočnom predstihu.

Prijímačky ‚máj 2023‘
Ako podať prihlášku
Prijímačky ‚máj 2023‘
Deň prijímačiek