Deň vedomostných testov

Jenou z nepovinných súčastí prijímacích pohovorov sú vedomostné testy.

Tak, ako je súčasťou kritérií matematická olympiáda, rovnako sa môže zúčastniť žiak dištančných vedomostných testov.

Pre každého žiaka sú zadané dva dištančné vedomostné testy. Prvý overuje prierez vedomostí z matematiky a druhý overuje logické myslenie uchádzača. Za každý absolvovaný test je možné dostať maximálne 20 bodov.

Žiak realizuje testy z domáceho prostredia alebo v škole (v spolupráci zo ZŠ).

Žiak dostane elektronickú pozvánku na konkrétny čas, na ktorý ho zákonný zástupca prihlási pomocou formulára.

Skúšobné pripojenie sa uskutoční podvečer deň – dva pred prvým termínom dištančných vedomostných testov. O konkrétnom čase vás informujeme prostredníctvom správy cez edupage. Môžete absolvovať a vyskúšať si pripojenie na Microsoft Teams a tri skúšobné úlohy. Pri skúšobnom pripojení môže byť aj rodič.

Želáme veľa úspechov!