Video týždenník OH Hodnota 2019 – 1.

Utorok, 1. októbra 2019

Pozrite si sumárne video z prvého týždňa OH Hodnota 2019: