Študentské prezidentské voľby 2. kolo

Streda, 27. marec 2019

V utorok 19. marca 2019 sa počas prestávok u nás uskutočnilo simulované 2. kolo študentských prezidentských volieb, v ktorom volili iba študenti starší ako 15 rokov.

Celkovo bolo odovzdaných 232 obálok, z čoho bolo 15 neplatných a zvyšné sa rozdelili nasledovne – pani Zuzana Čaputová získala 87,6% a pán Maroš Šefčovič získal 12,4% hlasov.

Výsledky simulovaného 2. kola študentských prezidentských volieb boli organizátorom vyhlásené aj za všetky zúčastnené školy na Slovensku (18 509 obálok na 159 školách) s 74,2% hlasov pre pani Zuzanu Čaputovú a 25,8% hlasov pre pána Maroša Ševčoviča.

Ďakujeme za vašu účasť na simulovaných voľbách!

< Naspäť na nástenku

Prameň ilustrácii: internety-a-gamca.sk

Voľby byli organizované s pomocou občianskeho združenia Pre stredoškolákov.