Fyzikálna olympiáda 2020/21 – SK (A)

Streda, 5. mája 2021

V dňoch 16. až 18. apríla 2021 sa online formou konalo celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády kategórie A. Na finále sa kvalifikovalo 24 chlapcov a 2 dievčatá, vrátane tých z Gamče:

Najlepšie sa umiestnil Jozef Csipes zo IV. A, ktorý celú súťaž vyhral. Medzi víťazov celoštátneho kola sa zaradil aj Pavol Pivko zo Septimy, ktorž obsadil 4. miesto. Medzi úspešnými riešiteľmi skončil aj Matúš Zelko z Oktávy na 16. mieste. A na peknom 21. mieste sa umiestnil Viktor Imrišek zo Sexty.

Za prípravu ďakujeme p.p. Jurčovej.

Gratulujeme k výsledkom, ďakujeme za reprezentáciu a držíme palce na medzinárodných kolách!