Deň narcisov 2019

Štvrtok, 25. apríl 2019

Vo štvrtok 11. apríla prebehol Deň narcisov 2019, ktorého sa zúčastnilo aj 98 Gamčáčiek a Gamčákov z tried II. B, II. C, Septima, III. B, III. C a III. D, ktorí spolu vyzbierali 7 835,45 eur – ďakujeme!

Milí naši spoluorganizátori,

zatiaľ prijmite od nás prvé poďakovanie za vašu pomoc a nasadenie počas 23. ročníka Dňa narcisov. Ako je dobrým zvykom, aktuálne vám zasielame informáciu o sumách v pokladničkách, ktoré ste mali k dispozícii a s ktorými ste robili zbierku v Bratislave. Veľmi sa tešíme, že i napriek nepriaznivému počasiu bola zbierka v BA veľmi úspešná, ľudmi pozitívne prijímaná. Svedčí o tom i predbežný výsledok, ktorý avizuje, že v BA sa vyzbieralo cca o 10 000 Eur viac ako minulý rok. V prílohe nájdete výsledky za vašu školu.

Samozrejme, po sumarizácii zbierky za celé Slovensko – cca v polovici mája – vás budeme radi informovať o predbežnom výsledku za SR (finálny bude k dispozícii do 2 mesiacov od konania zbierky kvôli požiadavke na spracovanie výsledkov od mobilných operátorov).

Ešte raz úprimne ďakujeme, želáme krásne, oddychové veľkonočné sviatky a budeme sa tešiť na ďalšiu spoluprácu.

S vďakou a pozdravom,
kolektív LPR

Vyzbierané čiastky podľa pokladničiek:
3061 €377,77
3062 €491,46
3063 €178,24
3064 €105,59
3065 €256,61
3066 €158,75
3067 €424,73
3068 €228,74
3069 €431,89
3070 €238,87
3071 €467,44
3072 €213,27
3073 €375,53
3074 €377,42
3075 €552,98
3076 €364,73
3077 €341,96
0686 €238,54
0687 €317,22
0688 €290,49
0689 €203,34
0690 €208,23
0691 €285,91
0692 €198,57
0693 €507,17

< Naspäť na nástenku

Prameň ilustrácii: internety-a-gamca.sk

Viac o Dni narcisov a Lige proti rakovine na ich webe.