Yale University

Názov

Yale University

Web

Fakulty

 • Yale College
 • Graduate School of Arts & Sciences
 • School of Architecture
 • School of Art
 • Divinity School
 • School of Drama
 • School of Engineering & Applied Science
 • School of Forestry & Environmental Studies
 • Law School
 • School of Management
 • School of Medicine
 • School of Music
 • School of Nursing
 • School of Public Health

Termín prezentácie na Gamči

19. december 2019

Zostrih z 19. decembra 2019 – CCCO: Vysokoškolské štúdium v zahraničí (2019/20)

Termín DOD

priebežne počas roka

Termín prihlášky

1. november 2019

Termín prijímačiek

Poplatok za prihlášku

$80

Školné

$55000 (celkový ročný odhad $75925)

Dostupnosť štipendií

až do 100% („need-blind admission“)

Prihláška

Všeobecné propagačné materiály

Gamča na Yale University (šk. rok 2019/20)

Yale College B M D
Economics 1
Tabuľka: Počty v jednotlivých študijných odboroch podľa fakúlt univerzity, v ktorých má Gamča v školskom roku 2019/20 zastúpenie. B – bakalárske, M – magisterské a D – doktorandské štúdium. Študijný odbor s hviezdičkou (*) je novootvorený v budúcom školskom roku. Študijný odbor s krížikom (†) sa v budúcom školskom roku neotvára.

< Naspäť na zoznam univerzít

Aktualizované 5. decembra 2019

^ takto označené termíny nie sú priamo DOD, ale iné obdobné akcie, viď stránky jednotlivých fakúlt pre viac informácii

Prameň dát a ilustrácii: Yale University