University College London

Názov

University College London

Web

Fakulty

 • Faculty of Arts & Humanities
 • The Bartlett (Built Environment)
 • Faculty of Brain Sciences
 • Engineering Sciences
 • Institute of Education
 • Faculty of Laws
 • Faculty of Life Sciences
 • Faculty of Mathematical & Physical Sciences
 • Faculty of Medical Sciences
 • Faculty of Population Health Sciences
 • Social & Historical Sciences

Termín prezentácie na Gamči

19. december 2019

Zostrih z 19. decembra 2019 – CCCO: Vysokoškolské štúdium v zahraničí (2019/20)

Termín DOD

19. jún, 20. jún a 12. september 2020

Termín prihlášky

Termín prijímačiek

Poplatok za prihlášku

Školné

Dostupnosť štipendií

Prihláška

Všeobecné propagačné materiály

Gamča na University College London (šk. rok 2019/20)

B M D
Tabuľka: Počty v jednotlivých študijných odboroch podľa fakúlt univerzity, v ktorých má Gamča v školskom roku 2019/20 zastúpenie. B – bakalárske, M – magisterské a D – doktorandské štúdium. Študijný odbor s hviezdičkou (*) je novootvorený v budúcom školskom roku. Študijný odbor s krížikom (†) sa v budúcom školskom roku neotvára.

< Naspäť na zoznam univerzít

Aktualizované 5. decembra 2019

^ takto označené termíny nie sú priamo DOD, ale iné obdobné akcie, viď stránky jednotlivých fakúlt pre viac informácii

Prameň dát a ilustrácii: UCL