Universiteit van Amsterdam

Názov

Universiteit van Amsterdam (University of Amsterdam)

Web

Fakulty

  • Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (Science)
  • Faculteit der Geesteswetenschappen (Humanities)
  • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (Social and Behavioural Sciences)
  • Faculteit Economie en Bedrijfskunde (Economics and Business)
  • Faculteit der Rechtsgeleerdheid (Law)
  • Faculteit der Geneeskunde (Medicine)
  • Faculteit der Tandheelkunde (Dentistry)

Termín prezentácie na Gamči

19. december 2019

Zostrih z 19. decembra 2019 – CCCO: Vysokoškolské štúdium v zahraničí (2019/20)

Termín DOD

14. marec 2020, 3.- 17. apríl 2020^

Termín prihlášky

15. január až 1. máj 2020

Termín prijímačiek

Poplatok za prihlášku

Školné

€2143

Dostupnosť štipendií

univerzitné a fakultné štipendiá a pôžičky

Prihláška

Všeobecné propagačné materiály

Gamča na Universiteit van Amsterdam (šk. rok 2019/20)

Economie en Bedrijfskunde B M D
Tabuľka: Počty v jednotlivých študijných odboroch podľa fakúlt univerzity, v ktorých má Gamča v školskom roku 2019/20 zastúpenie. B – bakalárske, M – magisterské a D – doktorandské štúdium. Študijný odbor s hviezdičkou (*) je novootvorený v budúcom školskom roku. Študijný odbor s krížikom (†) sa v budúcom školskom roku neotvára.

< Naspäť na zoznam univerzít

Aktualizované 5. decembra 2019

^ takto označené termíny nie sú priamo DOD, ale iné obdobné akcie, viď stránky jednotlivých fakúlt pre viac informácii

Prameň dát a ilustrácii: UvA