Slovenská technická univerzita

Názov

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Web

Fakulty

 • Stavebná fakulta
 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Strojnícka fakulta
 • Fakulta informatiky a informačných technológií
 • Fakulta architektúry
 • Materiálovotechnologická fakulta
 • Ústav manažmentu

Termín prezentácie na Gamči

štvrtok, 5. marec 2020

Zostrih z 5. marca 2020

Termín DOD (2019/20)

 • 23. október 2019 (FEI STU)
 • 14. november 2019 (FA STU)
 • 13. december 2019 (FIIT STU)
 • 16. január 2020 (FA STU^)
 • 17.-19. január 2020 (FA STU^)
 • 27. január – 1. február 2020 (FCHPT STU)
 • 4. február 2020 (MTF STU)
 • 6. február 2020 (SvF STU)
 • 13. február 2020 (SjF STU)
 • 21. február 2020 (ÚM STU)
 • 4. jún 2020 (FA STU^)
 • 4. jún 2020 (ÚM STU^)
 • 5.-7. jún 2020 (FA STU^)
 • 23. jún 2020 (FCHPT STU^)

Termín prihlášky

30. november 2019 – 30. apríl 2020

Termín prijímačiek

bez prijímačiek resp. január (FA STU)

Poplatok za prihlášku

€20-40

Školné

zadarmo, platí sa pri prekročení dĺžky štúdia príp. v niektorých programoch s cudzím jazykom

Dostupnosť štipendií

motivačné štipendiá odborové (až do €930) a štandardná štátna pomoc

Prihláška

Všeobecné propagačné materiály

Gamča na Slovenskej technickej univerzite (šk. rok 2019/20)

SvF STU B M D
Civil Engineering 1
pozemné stavby a architektúra 4
technológie a manažérstvo stavieb 4
technické zariadenia budov 1
aplikovaná matematika 1
FCHPT STU B M D
biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie 2
biotechnológia 2
chémia, medicínska chémia a chemické materiály 4
potraviny, výživa, kozmetika 1
chemické inžinierstvo 1
technická chémia 2
FEI STU B M D
aplikovaná informatika 7
automobilová mechatronika 3
elektroenergetika 2 1
elektronika 1
elektrotechnika 1
jadrové a fyzikálne inžinierstvo 1 1
robotika a kybernetika 3 3
telekomunikácie 2
SjF STU B M D
aplikovaná mechanika a mechatronika 3 1
automatizácia a informatizácia strojov a procesov 1
strojárske technológie a materiály 2
automobily a mobilné pracovné stroje 1 1
aplikovaná mechanika 1
FIIT STU B M D
informačná bezpečnosť 1 2
informatika 10
internetové technológie 1 1
inteligentné softvérové systémy 6
inteligentné informačné systémy 1
FA STU B M D
architektúra a urbanizmus 11
dizajn 2
urbanizmus 1
ÚM STU B M D
investičné plánovanie v priemyselnom podniku 1
priestorové plánovanie 1
Tabuľka: Počty v jednotlivých študijných odboroch podľa fakúlt univerzity, v ktorých má Gamča v školskom roku 2019/20 zastúpenie. B – bakalárske, M – magisterské a D – doktorandské štúdium. Študijný odbor s hviezdičkou (*) je novootvorený v budúcom školskom roku. Študijný odbor s krížikom (†) sa v budúcom školskom roku neotvára.

< Naspäť na zoznam univerzít

Aktualizované 5. decembra 2019

^ takto označené termíny nie sú priamo DOD, ale iné obdobné akcie, viď stránky jednotlivých fakúlt pre viac informácii

Prameň dát a ilustrácii: STU