Masarykova univerzita

Názov

Masarykova univerzita

Web

Fakulty

 • Právnická fakulta
 • Lékařská fakulta
 • Přírodovědecká fakulta
 • Filozofická fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Ekonomicko-správní fakulta
 • Fakulta informatiky
 • Fakulta sociálních studií
 • Fakulta sportovních studií

Termín prezentácie na Gamči

jar 2020

Termín DOD

 • 13. september 2019 (8 fakúlt)
 • 30. november 2019 (lékařská)
 • 16. december 2019 (informatiky)
 • 17.-18. január 2020 (filozofická)
 • 17.-18. január 2020 (sociálnich studií)
 • 18. január 2020 (lékařská)
 • 20. január 2020 (právnická)
 • 20. január 2020 (ekonomicko-správní)
 • 22. január 2020 (lékařská)
 • 23. január 2020 (sportovních studií)
 • 25. január 2020 (přírodovědecká)
 • 25. január 2020 (pedagogická)
 • 3. február 2020 (informatiky)

Termín prihlášky

29. február 2020

Termín prijímačiek

apríl

Poplatok za prihlášku

450-700,- Kč

Školné

Dostupnosť štipendií

Prihláška

Všeobecné propagačné materiály

Gamča na Masarykovej univerzite (šk. rok 2019/20)

Právnická fakulta B M D
Lékařská fakulta B M D
Přírodovědecká fakulta B M D
Filozofická fakulta B M D
Pedagogická fakulta B M D
Ekonomicko-správní fakulta B M D
Fakulta informatiky B M D
Fakulta sociálních studií B M D
Fakulta sportovních studií B M D
Tabuľka: Počty v jednotlivých študijných odboroch podľa fakúlt univerzity, v ktorých má Gamča v školskom roku 2019/20 zastúpenie. B – bakalárske, M – magisterské a D – doktorandské štúdium. Študijný odbor s hviezdičkou (*) je novootvorený v budúcom školskom roku. Študijný odbor s krížikom (†) sa v budúcom školskom roku neotvára.

< Naspäť na zoznam univerzít

Aktualizované 5. decembra 2019 (neúplná aktualizácia pre šk. rok 2019/20)

^ takto označené termíny nie sú priamo DOD, ale iné obdobné akcie, viď stránky jednotlivých fakúlt pre viac informácii

Prameň dát a ilustrácii: MUNI