Ekonomická univerzita

Názov

Ekonomická univerzita v Bratislave

Web

Fakulty

  • Národohospodárska fakulta
  • Obchodná fakulta
  • Fakulta hospodárskej informatiky
  • Fakulta podnikového manažmentu
  • Fakulta medzinárodných vzťahov
  • Fakulta aplikovaných jazykov
  • Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Termín prezentácie na Gamči

streda, 26. február 2020

Zostrih z 26. februára 2020

Termín DOD

7. február 2020 (celouniverzitný)

Termín prihlášky

31. marec 2020

Termín prijímačiek

jún

Poplatok za prihlášku

€32-60

Školné

zadarmo, platí sa pri prekročení dĺžky štúdia príp. v programoch s cudzím jazykom

Dostupnosť štipendií

Prihláška

Všeobecné propagačné materiály

Gamča na Ekonomickej univerzite (šk. rok 2019/20)

NHF EUBA B M D
OF EUBA B M D
FHI EUBA B M D
FPM EUBA B M D
FMV EUBA B M D
FAJ EUBA B M D
PHF EUBA B M D
Tabuľka: Počty v jednotlivých študijných odboroch podľa fakúlt univerzity, v ktorých má Gamča v školskom roku 2019/20 zastúpenie. B – bakalárske, M – magisterské a D – doktorandské štúdium. Študijný odbor s hviezdičkou (*) je novootvorený v budúcom školskom roku. Študijný odbor s krížikom (†) sa v budúcom školskom roku neotvára.

< Naspäť na zoznam univerzít

Aktualizované 17. februára 2020

^ takto označené termíny nie sú priamo DOD, ale iné obdobné akcie, viď stránky jednotlivých fakúlt pre viac informácii

Prameň dát a ilustrácii: EUBA