Pikopretek

Športovo-logická súťaž v exteriéri. Tímy prechádzajú po trase, kde na stanoviskách plnia pohybové a logické úlohy.

Pikopretek organizujeme už od roku 1997. Súťaž je určená pre štvorčlenné tímy z 5. – 9. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov gymnázií.

Pikopretek sa pravidelne koná na jar. Družstvá súťažia v matematických, logických a športových úlohách na viacerých stanovištiach umiestnených pozdĺž cca 3 km dlhej trasy. O celkovom poradí v každej kategórii rozhoduje jednak čas, v ktorom družstvá prejdú celú trasu, ale aj body za jednotlivé úlohy. Okrem matematických a športových schopností o víťazovi často rozhoduje nasadenie a tímová spolupráca, ktoré sú dôležitými faktormi pre zvládnutie niektorých úloh.

Vyhodnotenie aj ocenenie víťazov je zvlášť pre každú kategóriu. Najlepšie umiestnené tímy odmeňujeme vecnými cenami.

Link na Oficiálnu stránku súťaže