Pikofyz

Pikofyz je dlhodobá fyzikálna súťaž, v ktorej riešitelia popisujú celý svoj postup riešenia rôznych úloh. Najúspešnejších riešiteľov pozývame každý polrok na sústredenie.
Link na Oficiálnu stránku súťaže