Olympiáda o Európskej únii

Olympiáda je určená najmä pre študentov maturitného ročníka stredných škôl. Jedná sa o vedomostnú súťaž, ktorej cieľom je prehĺbiť poznatky o fungovaní Európskej únie. Cieľom tejto súťaže je v neposlednom rade taktiež podnieť u študentov stredných škôl aktívnu komunikáciu, budovanie pozitívnych vzťahov. Súťaž je určená pre všetky typy stredných škôl.

Súťaž zastrešuje Európske centrum pre občiansku excelentnosť (ECCE), so sídlom na FSV UCM, ktorého cieľom je posilniť kompetencie mladých ľudí v oblasti európskej demokracie prostredníctvom podpory stredoškolského vzdelávania o EÚ. Olympiáda sa koná pod patronátom predsedníčky Európskeho parlamentu a záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Ďalšími partnermi tohto podujatia sú Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a europoslanci.
Link na Oficiálnu stránku súťaže