Misia Mars 4

Misia Mars je prestížna náučná súťaž pre stredoškolských študentov s celosvetovým ohlasom, ktorú organizujú Slovenské elektrárne.

Link na Oficiálnu stránku súťaže