Matematický náboj

Náboj je medzinárodná matematická súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov zastupujúcich jednotlivé školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh na jednom zo súťažných miest. Na začiatku súťaže dostane každý tím súbor šiestich úloh. Keď tím dosiahne správny, zvyčajne číselný, výsledok pri jednom z nich, dostane ďalšiu úlohu. Kto v časovom limite vyrieši najviac úloh, vyhráva.
Link na Oficiálnu stránku súťaže