Literárna Senica Ladislava Novomeského

Literárna Senica Ladislava Novomeského 2024, celoslovenská súťaž v literárnej tvorbe, ponúka nádejným autorom príležitosť konfrontovať svoje literárne pokusy s názormi odbornej poroty. Súťaží sa v poézii aj v próze bez žánrového obmedzenia. Výhodou je široké vekové rozpätie súťažiacich: I. kategóriu tvoria deti 2. stupňa základných škôl a zodpovedajúcich tried 8-ročných gymnázií, II. kat. študenti stredných škôl a III. kat. vysokoškoláci a ostatní dospelí bez obmedzenia.

Porotu budú opäť tvoriť renomovaní autori a literárni vedci pod taktovkou Slovenského literárneho centra. Elektronické prihlasovanie bude spustené 15. júna a potrvá až do 15. septembra. Celý ročník uzatvoríme v novembri slávnostným ocenením víťazov a vydaním zborníka víťazných prác.
Link na Oficiálnu stránku súťaže